Do sada pregledano 37 tisuća objekata, privremeno neuporabljivo 8 tisuća

imp

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 11. travnja 2021. (8:00))

Prijave: 39 662
Pregledano objekata: 36 993

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 410
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 136
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 642
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 388
Uporabljivo – bez oštećenja: 695
Uporabljivo bez ograničenja: 7 205
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 517

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije