Do sada pregledano 30.596 objekata

imp

Iz Županije su stigli novi podaci o stanju i broju pregledanih objekata oštećenima u potresu.
Podaci koji su prikupljeni do 8 sati izgledaju ovako:

Prijave: 38.038
Pregledano objekata: 30.596
Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 359
Neuporabljivo zbog oštećenja: 3.564
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3.073
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 3.621
Uporabljivo – bez oštećenja: 652
Uporabljivo bez ograničenja: 6.138
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 13.189

najčitanije