Do sada pregledana 36.752 objekta

imp

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 1. travnja 2021. (8:00))

1. BROJ OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA
Prijave: 39 507
Pregledano objekata: 36 752

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 408
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 109
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 615
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 343
Uporabljivo – bez oštećenja: 695
Uporabljivo bez ograničenja: 7 175
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 407

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije