Do jutros statičari pregledali 19 748 objekata, neuporabljivo 2 714

imp

Nakon razornog potresa koji je pogodio naše područje 29.prosinca prošle godine, do danas je prijavljena šteta na 35 159 stambenih objekata, a statičari su pregledali 19 748. Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja ili zbog oštećenja je 2 714 stambenih objekata, dok je privremeno neuporabljivo zbog potrebnog detaljnog pregleda ili potrebnih mjera hitne intervencije ukupno 4 439 stambenih objekata.
Uporabljivo bez oštećenja i bez ograničenja je 5 073 objekta, dok je uporabljivo s preporukom o postupanju 7 520 stambenih objekata.

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji

(podaci na dan 23. siječnja 2021. (8:00))

  1. BROJ OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA

 Prijave: 35 159

Pregledano objekata: 19 748

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 240

Neuporabljivo zbog oštećenja: 2 476

Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 2 027

Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 2 412

Uporabljivo – bez oštećenja: 509

Uporabljivo bez ograničenja: 4 564

Uporabljivo s preporukom o postupanju: 7 520

 

najčitanije