Do jutros na području županije prijavljeno 34 991 objekata oštećenih u potresu

ibb

Do jutros je na području Sisačko-moslavačke županije prijavljeno 34 991 objekata oštećenih u potresu, a pregledano je njih 19 010. Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 233, a zbog oštećenja 2 403. Privremeno neuporabljivo s potrebom detaljnog pregleda je 1 965, a s potrebom mjera hitne intervencije 2 317. Uporabljivo bez oštećenja je 500 objekata, uporabljivo bez ograničenja 4 373, a uporabljivo s preporukom o postupanju 7 219 objekata.

najčitanije