Do danas uklonjeno 259 objekata, obnovljeno njih 291

imp

251020211635197886.jpeg

Ukupno je do 10. kolovoza 2021. zaprimljeno 8949 zahtjeva za konstrukcijskom obnovom i 7197 zahtjeva za nekonstrukcijskom obnovom, a uklonjeno je 259 objekata koji su prijetili sigurnosti.

10. kolovoza 2021.
– u odnosu na stanje 6. kolovoza pregledano je 5 objekata (4 na pogođenom području)

– na području tri pogođene županije ukupno dosad zaprimljeno 41.376 prijava štete, a ukupno je pregledano 39.378 objekta (95,17%)

– od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4785 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8510 objekata i       sa  zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) su 26.083 objekta

– ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji zaprimio je 7 zahtjeva za obnovom (3035), ured u Sisku zaprimio je 2 zahtjeva (1017), ured u Glini nije zaprimio zahtjeve (778); ukupno 8895

– nije bilo promjene u dostavi zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu; ukupno 94

– ukupno je zaprimljeno 7197 zahtjeva za nekonstrukcijskom obnovom

– Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je za nekonstrukcijsku obnovu do sada projektantima dodijelio 1397 objekata, izrađeno je 829 elaborata za sanaciju, radovi se izvode na 461 obiteljskoj kući, a završeni su radovi na 291 obiteljskoj kući

– ukupno je zaprimljeno 448 zahtjeva za uklanjanje objekata. Stožer CZ RH do sada je donio 104 odluke o uklanjanju zgrada, ostale odluke donesene su na razini lokalnih jedinica samouprave

– ukupno su pribavljena 92 elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade te je pokrenuto 56 postupaka nabave za osiguranje usluga nadzora nad uklanjanjem

– na pogođenom području dosad uklonjeno 259 objekata:
poslovni objekt 34, stambeno-poslovni 16, višestambeni 8, obiteljska kuća 168, javni 13, sakralni 3, gospodarski 11, pomoćni 6
Petrinja 110, Glina 46, Sisak 28, Donji Kukuruzari 13, Lekenik 19, Martinska Ves 6, Hrvatska Kostajnica 8, Hrvatska Dubica 8, Majur 11, Jasenovac 2, Kravarsko 3, Topusko 2, Dvor 1, Sunja 2

– ukupno je u tijeku uklanjanje objekata na 14 lokacija:
Petrinja 9, Sisak 2, Donji Kukuruzari 1, Majur 2

najčitanije