Dio ambulanti iz Doma zdravlja počeo s radom u zgradi bivše Komande

imp

Potres koji nas je zadesio prije 11 mjeseci jako je oštetio zgradu sisačkog Doma zdravlja, tako da su se iseliti morale sve ambulante. Neke su svoje nove lokacije pronašle dijeleći ambulante sa svojim kolegama u Sisku. Najviše liječnika zasad dijele prostor s kolegama u Cesarčevoj ulici i u ambulanti u Capragu.
Neki su nažalost ostali raditi u kontejnerima ispred Doma zdravlja. Kako bi im osigurala bolje uvjete za rad Županija je sredinom listopada krenula u preuređivanje prizemlja zgrade bivše Komande.

Taj prostor je Sisačko-moslavačka županija dobila na uporabu od države, pa su dio prepustili ambulantama.
„Namjera je Županije osigurati dostupnost zdravstvene zaštite i kvalitetu zdravstvene zaštite i u primarnoj i u sekundarnoj zaštiti. U potresu su oštećeni mnogi objekti, no na području Siska postoje objekti koji nisu oštećeni u potresu i koji se u kratkom vremenu, bez puno financijskih sredstava, mogu prilagoditi za korištenje, odnosno da se mogu smjestiti ambulante Doma zdravlja. Kada smo tražili od Republike Hrvatske da nam da na upravljanje zgradu „Komande“ u Sisku, Čim je zatraženo od Vlade korištenje prostora u zgradi ‘Komande’ u Sisku, odmah su planirali u prizemlje smjestiti dio ambulanti Doma zdravlja.“, kaže župan Ivan Celjak dodajući da su neke ambulante već počele s radom, a neke su u dolasku.

„Trenutno se u zgradi „Komande“ nalaze ambulanta pedijatrije, zubne tehnike, palijativni i patronažni tim i nalazi se uzorkovanje u sklopu medicinsko-biokemsijkog laboratorija. Očekujemo i dolazak još dvije ordinacije, jer ne želimo da korisnici primarne zdravstvene zaštite čekaju bilo ljeti ili zimi ispred kontejnera kako bi posjetili liječnika. Uredili smo stepenište i prilaz za osobe s invaliditetom.“, rekao je župan Celjak.

 

Takva vrsta rješenja, dodaje župan Celjak, traži se i za Petrinju i Glinu.
„Na području Petrinje i Gline situacija je malo izazovnije jer ima jako malo čvrstih i sigurnih objekata u koje bi mogli smjestiti ambulante Doma zdravlja i Zavoda za hirnu medicinu.“, istaknuo je župan.

najčitanije