Dijana Smajo ostaje predsjednica UOSI SMŽ i u novom mandatu

imp

Nova, stara predsjednica Udruge osoba s invaliditetom je Dijana Smajo, odlučeno je tako u subotu na redovnoj godišnjoj i izbornoj sjednici Skupštine Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije (UOSI SMŽ).
Uz poštivanje epidemioloških mjera, sjednica je održana u subotu, u Maloj dvorani Hrvatskog doma Petrinja uz nazočnost samo članova skupštine, dijela članova Upravnog i Nadzornog odbora te administrativnog tima udruge.
Aleksandra Milković, izvršna direktorica Udruge kratko se osvrnula na rad u ovoj izazovnoj 2020. godini istaknuvši kako je, sada kako ide pri kraju, ipak ostvareno gotovo što je sve bilo i planirano izrazivši zadovoljstvo što se ne treba na Skupštini predložiti rebalans proračuna jer već sada je ostvaren prihod preko tri i pol milijuna kuna. Zahvaljujući izvanrednom zalaganju svih djelatnika, posebno projektno-administrativnog i stručnog tima udruge trenutno je u njoj, kroz 18 vlastitih i 5 projekata u partnerstvu, zaposleno 48 djelatnika koji pružaju sveobuhvatnu psihosocijalnu i svu drugu podršku za trenutnih više od 270 upisanih članova, ali i za one ostale ranjive skupine u zajednici.
Zadovoljstvo radom u ovoj izazovnoj godini u kojoj je udruga ipak uspjela prijaviti preko 25 novih projekata, a odobreno je njih 17 dok su ostali odbijeni ili u fazi ocjenjivanja izrazila je Manda Šalić, voditeljica EU projekata u udruzi te Dijana Smajo koja se zahvalila na podršci svih zaposlenika i članova Udruge te je zbog tog razloga bila potaknuta i iskazivanjem svoje nove kandidature za predsjedanje udrugom slijedeće 4 godine.

124166793_345376196762391_3127152814752030925_n 123828106_3681931518525634_5418489070251405401_n
U redovnom djelu rada skupštine usvojeni su Plan i program rada udruge, Operativni i Financijski plan za 2021. godinu, imenovana je inventurna komisija te, sukladno Statutu, isključeni članovi udruge koji nisu platili članarinu u 2018. i 2019. godini.
U nastavku održana je i izborna skupština Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije na kojoj je, nakon razrješnice, za predsjednicu Udruge sljedeće 4 godine po drugi put izabrana Dijana Smajo. Na njen prijedlog za dopredsjednika Udruge članovi Skupštine izabrali su Silvia Radoševića uz kojeg će o svim bitnim odlukama za rad slijedeće 4 godine u članstvu Upravnog odbora odlučivati i Nikica Mračić, Duško Marić, Lana Vanić i Violeta Jelić koje su članovi Skupštine također jednoglasno potvrdili.

najčitanije