Dijana Smajo nova predsjednica Udruge osoba s invaliditetom SMŽ

imp

261020211635259763.jpeg

Iduće četiri godine, odnosno od studenog 2016. do studenog 2020. godine, na čelu Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije bit će Dijana Smajo iz Siska, majka djeteta s teškoćama u razvoju i članica dosadašnjeg UO Udruge i Saveza OSIce.
Nova predsjednica predložila je i svoje nove članove Upravnog odbora te će u njemu slijedeće 4 godine sjediti prva i druga predsjednica Udruge Štefica Grubar i Samira Spoja, Ana Alapić, Mirko Stambolija i Nikica Mračić. Među članovima odbora izabrana je i dopredsjednica Udruge, a tu će funkciju obnašati Ana Alapić.
Novoimenovana predsjednica Dijana Smajo rekla je kako će Udruga i dalje raditi na ranoj intervenciji i rehabilitaciji djece s razvojnim teškoćama, te da će i u četverogodišnjem mandatu raditi na osmišljavanju programa i aktivnosti i starijih osoba s invaliditetom članova Udruge.
Na Skupštini održanoj 12.studenoga usvojen je Plan i program rada,Operativni plan i Financijski plan rada UOSI SMŽ za slijeću 2017. godinu.

foto – facebook UosiSmž

najčitanije