Crvenu naljepnicu ima 4486 objekata na području županije

ibb

Prema najnovijim ArcGIS podacima, na području Sisačko-moslavačke županije do danas je prijavljeno  39 354 objekata oštećenih u potresu. Pregled statičara dosad je obavljen na 36 577

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 406
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 080
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 592
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 332
Uporabljivo – bez oštećenja: 694
Uporabljivo bez ograničenja: 7 148
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 325

najčitanije