Crvenu naljepnicu ima 2679 objekata na području županije

ibb

Do jutros je na području Sisačko-moslavačke županije prijavljeno 35 011 objekata oštećenih u potresu. Pregledano ih je 19 279.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 237, a zbog oštećenja  2 442. U kategoriji privremeno neuporabljivih s potrebom detaljnog pregleda je 1 985 objekata, a privremeno neuporabljivo s potrebom hitne intervencije je 2 344 objekta. Uporabljivo bez oštećenja je 504 objekta,  uporabljivo bez ograničenja je 4 444 objekta, a u kategoriji uporabljivih s preporukom u postupanju ih je 7 323.

najčitanije