„Caritasovi paketi radosti II“ novi projekt Caritasa Sisačke biskupije

imp

„Caritasovi paketi radosti II“, naziv je novog projekta Caritasa Sisačke biskupije.
Cilj projekta, koji će se provoditi do listopada 2021. godine, je doprinijeti ublažavanju najgorih oblika siromaštva na području Sisačke biskupije pružanjem nefinancijske pomoći podjelom paketa hrane, higijenskih potrepština i kućanskog tekstila, te omogućiti bolje socijalno uključivanje najpotrebitijih osoba.

Za realizaciju tog projekta osigurana su bespovratna sredstva u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. godine iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). Ukupna mu vrijednost 4.158.921,78 kuna, a od čega je 85% sredstva EU, a 15% sredstva proračuna RH.

Projektne aktivnosti provode se na području Sisačke biskupije koja obuhvaća Sisačko-moslavačku te dio Zagrebačke i Karlovačke županije. Riječ je o geografski velikom području s disperziranim stanovništvom te je upravo iz tog razloga predviđena distribucija paketa kroz distributivne centre, njih ukupno 11, raspoređenih po župama Biskupije, što omogućuje brz i jednostavan put do krajnjih korisnika. U projekt su uključena 34 župna Caritasa sa ukupno 219 aktivnih volontera koji kroz godine humanitarnog volonterskog rada imaju dostatno znanje i kapacitet za provedbu projekta ovakvog opsega.

Biskupijski Caritas ovim će projektom sljedećih godinu dana pružiti pomoć u hrani, higijenskih potrepština i kućanskog tekstila za ukupno 2423 korisnika. Ukupno će biti podijeljeno 9092 paketa hrane, 4846 paketa higijenskih potrepština i 2423 paketa kućanskog tekstila za najpotrebitije korisnike.

Projekt uključuje i pružanje popratnih mjera za krajnje korisnike, u smislu održavanja interaktivnih radionica na temu adekvatne pripreme obroka i ekonomičnog korištenja namirnica te osnovama financijske pismenosti.

najčitanije