Braniteljske udruge u obnovljenom i oplemenjenom prostoru

imp

Braniteljske Udruge

Na temelju raspisanog Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu poslovnih prostorija u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije na korištenje udrugama za provođenje programa i projekata od interesa za opće dobro iz područja promicanja vrijednosti Domovinskog rata, župan Sisačko-moslavačke županije, na prijedlog Povjerenstva za provođenje natječaja za dodjelu prostora u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije na korištenje udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro dodijelio je na sukorištenje četiri prostorije na I. katu u zgradi javne namjene u Sisku, odnosno Kulturno povijesnom centru Sisačko – moslavačke županije.

 

Braniteljske Udruge 4

 

Na prvom katu prostorije će koristiti Udruga ratnih veterana 57. samostalnog bataljuna „Marijan Celjak“ i Udruga roditelja poginulih branitelja domovinskog rata Sisačko-moslavačke županije; Udruga ratnih veterana 2. gardijske brigade Gromovi Sisačko-moslavačke županije i Udruga specijalne jedinice policije „OSA“; Aeoroklub Sisak, Udruga Bošnjaka branitelja domovinskog rata Hrvatske Grada Siska i Sisačko-moslavačke županije, Udruga hrvatskih branitelja domovinskog rata policije Sisačko-moslavačke županije i Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata Podružnica Sisačko-moslavačke županije; Županijska podružnica udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Sisačko-moslavačke županije, Zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata Sisačko-moslavačke županije i Udruga hrvatskih branitelja liječenih od postraumatskog stresnog poremećaja Sisačko-moslavačke županije.

 

Braniteljske Udruge 2

 

„Mi smo htjeli vratiti vas u vaše prostore, obnovljene, poboljšane prostore, kako bi mogli nastaviti s radom. Želim vam čestitati svima, uvjeti djelovanja bit će višestruko bolji.“, rekao je župan Ivan Celjak te zajedno s predstavnicima udruga obišao obnovljene i opremljene prostorije.

 

Braniteljske Udruge 3

 

Uz dodijeljene im prostorije, sukorisnici će zajednički koristiti čajnu kuhinju i sanitarni čvor, a prema utvrđenom rasporedu dvoranu za sastanke u podrumu.
Prostorije su dodijeljene udrugama na razdoblje od 5 godina.

 

Braniteljske Udruge 1

 

„Želim zahvaliti prije svega županu Ivanu Celjaku što je prepoznao rad braniteljskih udruga, svih udruga koje nastoje promicati vrijednosti Domovinskog rata. Ovo je prva zgrada obnovljena nakon potresa, zgrada hrvatskih branitelja, Kulturno-povijesni centar u kojem je uređena i Spomen-soba, gdje će moći dolaziti svi i učiti o Domovinskom ratu. Nadam se i da će mjerodavni u gradu Sisku prepoznati ovaj objekt i dozvoliti da djeca dolaze kroz svoje školske programe, da vide svoje očeve, djedove, sudionike Domovinskog rata, da ovo bude jedan edukativni centar,“ rekao je u ime svih udruga koje su preuzele odluke zamjenik predsjednika Udruge ratnih veterana 2. gardijske brigade Gromovi Sisačko-moslavačke županije, Branko Kolarić.

najčitanije