Besplatna struja i za svibanj

imp

251020211635199404.jpeg

Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku o osiguravanju novčane pomoći za nabavu kondenzacijskih bojlera i kotlova u zgradama oštećenim potresom, kao i odluku o otpisu potraživanja i naknade za energiju isporučenu krajnjim kupcima na potresom pogođenom području za svibanj 2021.

Ova odluka se odnosi na područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, oštećenima potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca prošle godine.

Sredstvima će se nadoknaditi vlasnicima/suvlasnicima oštećenih zgrada, stanova i obiteljskih kuća 80 posto opravdanih troškova kupnje kondenzacijskih bojlera i kupnje kondenzacijskih kotlova.
“Sudjelovanje Fonda u opravdanim troškovima jednog kondenzacijskog bojlera po stambenoj jedinici ne može iznositi više od 8000 kuna, a za kupnju kondenzacijskog kotla po stanu/poslovnom prostoru ne može iznositi više od 4500 kuna, odnosno ne može iznositi više od 300.000 kuna po jednoj stambeno-poslovnoj zgradi”, objasnio je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić.
Novac potreban za provedbu odluke u iznosu od 20 milijuna kuna za ovu godinu i pet milijuna kuna za iduću godinu osiguran je u Financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ministar je predstavio i Zaključak u vezi provedbe otpisa potraživanja i naknade za energiju isporučenu krajnjim kupcima na potresom pogođenom području za svibanj 2021., koji se odnosi na četiri grada i 12 općina pogođenih potresom – gradove Petrinju, Glinu, Sisak i Hrvatsku Kostajnicu te općine Lekenik, Sunja, Donji Kukuruzari, Majur, Dvor, Topusko, Gvozd, Jasenovac, Hrvatska Dubica, Martinska Ves, Pokupsko i Kravarsko.

HEP će otpisati potraživanja prema krajnjim kupcima i potraživanja nastala priključenjem zamjenskih objekata na elektroenergetsku mrežu, a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će naknaditi troškove računa društvima koja isporučuju električnu i toplinsku energiju na području Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije pogođenih potresom, rekao je ministar Ćorić.

najčitanije