Baština Zrinskih – budućnost Banovine

ibb

”Baština Zrinskih – budućnost Banovine” projekt je Sisačko-moslavačke županije prijavljen kao program temeljen na obnovi kulturne baštine na Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Ciljevi projekta su:

  • Revitalizacija kulturne baštine na području Sisačko-moslavačke županije i turističke destinacije u svrhu održivog razvoja regije kroz izradu pripremne dokumentacije za obnovu kulturnih dobara
  • Stvaranje prepoznatljive turističke destinacije kroz nove oblike turističke ponude vezane uz valorizaciju kulturne baštine.

Ukupna vrijednost pripremnih aktivnosti projekta je 5 940 814,92 kuna, bespovratna sredstva iznose 4 764 484,83 kuna, a sredstva prijavitelja  1 113 498,09 kuna.  Od Ministarstva regionalnog razvoja Županija očekuje sufinanciranje u iznosu od 80% te bi konačni udio Županije bio oko 300 tisuća kuna.

Aktivnosti projekta su:

Izrada projektne dokumentacije potrebne za obnovu kulturnih dobara (uključuje geodetski elaborat iskolčenja, istraživanja potrebna za izradu konzervatorskog elaborata, Idejne i Glavne projekte za obnovu kulturnih dobara, Idejni i Glavni projekt okoliša, Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt smještajnog kapaciteta).

Izrada dodatne dokumentacije (uključuje Studiju izvodljivosti s CBA analizom, Elaborat zaštite okoliša, Idejni i Glavni projekt za roller coaster, Glavni i izvedbeni projekt žičara, Idejni, Glavni i Izvedbeni projekti prometne površine, Geodetski projekti, Projekti i Elaborati regulacije i organizacije prometa, Planovi izvođenja radova u fazi projektiranja, Plan upravljanja kulturnom baštinom).

Promidžba i vidljivost (Turistički plan razvoja destinacije, Prometni elaborat turističke signalizacije, izrada internetske stranice, plakata, letaka, jumbo plakata i tiskovne konferencije).

Upravljanje projektom i administracija (Uspostavljanje organizacijske strukture).

Početni datum provedbe aktivnosti projektnih elemenata je 1. rujna 2017. godine, dok je zaključni datum provedbe aktivnosti projektnih elementa 31. prosinca 2019. godine, što ukupno iznosi 28 mjeseci.

”Trenutno smo u fazi javne nabave, raspisivanja natječaja za izradu tehničke dokumentacije. Vjerujem da će ovi rokovi biti ne 28 mjeseci, nego puno kraći i da ćemo dobiti potrebnu tehničku dokumentaciju, kako bi onda daljnje aktivnosti mogli prijaviti na fondove EU.”  rekao je župan Ivo Žinić.

najčitanije