Alternativni prostori za škole stradale u potresu

ibb

251020211635197521.jpeg

Sisačko – moslavačka županija objavila je Plan rada škola kojima je osnivač Sisačko-moslavačka županija, a koje su stradale u potresu, te  im je na ovaj način osiguran kontinuitet djelovanja. Škole će nastaviti djelovati u alternativnim prostorima prema popisu koji slijedi:

 1. Osnovna škola Katarina Zrinski, Mečenčani u Osnovnu školu Davorina Trstenjaka, Hrvatska Kostajnica i Srednju školu Ivana Trnskog, Hrvatska Kostajnica.
 2. Područna škola Graboštani u Osnovnu školu Davorina Trstenjaka, Hrvatska Kostajnica (njihova matična škola).
 3. Srednja škola Glina u montažni objekt pokraj škole.
 4. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Gora i Područna škola Nebojan u Područnu školu Češko Selo (područna škole Osnovne škole Mate Lovraka, Petrinja).
 5. III. i IV. razred PŠ Češko Selo u Osnovnu školu Mate Lovraka, Petrinja (njihova matična škola), I. i II. razred PŠ Češko Selo ostaju u PŠ Češko Selo.
 6. Dva I. i dva II. razreda I. osnovne škole Petrinja u PŠ Hrastovica (njihova područna škola) koju će pohađati i učenici postojećeg 1 kombiniranog razrednog odjela PŠ Hrastovica; ostali učenici I. osnovne škole Petrinja u Osnovnu školu Dragutina Tadijanovića, Petrinja.
 7. Srednja škola Petrinja u Osnovnu školu Mate Lovraka, Petrinja.
 8. Gimnazija Sisak u zgradu Sisačko-moslavačke županije u Rimskoj ulici.
 9. Ekonomska škola Sisak u zgradu Srednje strukovne škole „Kotva“u Sisku.
 10. Područna škola Letovanić i Područna škola Farkašić u Osnovnu školu Mladost, Lekenik (njihova matična škola).
 11. Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak u Dom rafinerije nafte Sisak.
 12. Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak, Područni odjel Petrinja u prostor Baptističke crkve na adresi Vjekoslava Klaića 19, Petrinja.

najčitanije