Aktivnosti obnove na Banovini

imp

251020211635196926.jpeg

Ukupno je do 17. listopada 2021. zaprimljeno 9296 zahtjeva za obnovom i 7432 zahtjeva za nekonstrukcijskom obnovom, a uklonjen je 381 objekt koji je prijetio sigurnosti.
Radovi nekonstrukcijske obnove završeni su na 617 objekta, a u tijeku su radovi na 187 kuća.

17. listopada 2021.

Na području tri pogođene županije ukupno dosad zaprimljeno 41.625 prijava štete, a ukupno je pregledan 39.631 objekt (95,20%)
• od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4.828 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8.603 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.200 objekata

Ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji dosad zaprimio 3274 zahtjeva za obnovu, ured u Sisku 1117, ured u Glini zaprimio 838; ukupno 9296 zahtjeva
• ukupno dostavljena 94 zaključka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijku obnovu

Zaprimljeno 7432 zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu
• projektantima dodijeljeno 3006 objekata za za nekonstrukcijsku obnovu, izrađen 1051 elaborat za sanaciju
• radovi se izvode na 187 obiteljskih kuća
• radovi dovršeni na 617 obiteljskih kuća
• ukupno su ugovoreni radovi u vrijednosti od 107.432.917,96 kn (132.291.147,45 kn s PDV-om), do sada je utrošeno 14.887.374,46 kn (18.609.218,00 kn s PDV-om), prosječni troškovi po obiteljskoj kući su 35.200,00 kn (44.000,00 kn s PDV-om)

Ukupno zaprimljeno 448 zahtjeva za uklanjanje objekata
• na pogođenom području dosad uklonjen 381 objekt:
Petrinja 176, Glina 63, Sisak 40, Donji Kukuruzari 19, Lekenik 20, Martinska Ves 6, Hrvatska Kostajnica 8, Hrvatska Dubica 8, Majur 23, Jasenovac 2, Kravarsko 7, Topusko 2, Dvor 5, Sunja 2
• poslovni objekt 37, stambeno-poslovni 26, višestambeni 11, obiteljska kuća 255, javni 21, sakralni 3, gospodarski 17, pomoćni 11

Ukupno je u tijeku uklanjanje objekata na 13 lokacija
• Petrinja 7, Sisak 4, Glina 2

Stožer CZ RH donio 227 odluka za uklanjanje objekata, ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave.

Pribavljena 142 elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade, osigurano 78 usluga nadzora nad uklanjanjem.

Provedena asanacija bunara na ukupno 720 lokacija.

Izdano ukupno 404 verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave za natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.

najčitanije