Aktivnosti obnove na Banovini

Potres Sisak

Ukupno je do 29. listopada 2021. zaprimljeno 9.352 zahtjeva za obnovom i 7.791 zahtjev za nekonstrukcijskom obnovom, a uklonjeno je 393 objekta koji su prijetili sigurnosti.
Radovi nekonstrukcijske obnove završeni su na 713 objekata, u tijeku su radovi na 272 kuće.

29. listopada 2021.
Na području tri županije pogođene potresom ukupno je do sada zaprimljeno 41.676 prijava štete, a ukupno su pregledana 39.682 objekta (95,21%)
• Od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) su 4.833 objekta, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8.626 objekt          i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.223 objekata

 

U odnosu na cjelokupni prostor Republike Hrvatske do sada je zaprimljeno 52.030 prijava štete, a pregledano je 49.897 objekata (95,90%)
• Od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) su 5.342 objekta, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 10.698                      objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 33.857 objekata

 

Ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji dosad zaprimio 3.309 zahtjeva za obnovu, ured u Sisku 1.131, ured u Glini zaprimio 845; ukupno 9.352 zahtjeva
• ukupno dostavljena 94 zaključka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijku obnovu

 

Zaprimljen je 7.791 zahtjev za nekonstrukcijsku obnovu (Sisačko-moslavačka županija – 7.145, Karlovačka županija – 480, Zagrebačka županija – 166)
• projektantima dodijeljeno 4.879 objekata za nekonstrukcijsku obnovu, izrađeno 1.344 elaborata za sanaciju
• radovi se izvode na 272 obiteljske kuće
• radovi dovršeni na 713 obiteljskih kuća
• ukupno su ugovoreni radovi u vrijednosti od 107.432.917,96 kn (134.291.147,45 kn s PDV-om), do sada je utrošeno 14.887.374,46 kn (18.609.218,00 kn s PDV-om), prosječni troškovi po                   obiteljskoj kući su 40.000,00 kn (50.000,00 kn s PDV-om)

 

Ukupno zaprimljeno 448 zahtjeva za uklanjanje objekata
• na pogođenom području dosad uklonjena 393 objekta:
Petrinja 180, Glina 65, Sisak 43, Donji Kukuruzari 21, Lekenik 20, Martinska Ves 6, Hrvatska Kostajnica 9, Hrvatska Dubica 8, Majur 23, Jasenovac 2, Kravarsko 7, Topusko 2, Dvor 5, Sunja 2
• poslovni objekt 38, stambeno-poslovni 26, višestambeni 11, obiteljska kuća 265, javni 22, sakralni 3, gospodarski 17, pomoćni 11
• ukupno je u tijeku uklanjanje objekata na 15 lokacija
Petrinja 8, Sisak 4, Donji Kukuruzari 1, Pokupsko 1, Glina 1

 

Stožer CZ RH donio 252 odluke za uklanjanje objekata, ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
• pribavljena 142 elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade, osigurano 78 usluga nadzora nad uklanjanjem

 

Provedena asanacija bunara na ukupno 776 lokacija

 

Izdano ukupno 404 verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave za natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

najčitanije