924 tisuće kuna iz IPARD-a za Lokalne akcijske grupe

imp

261020211635278227.jpeg

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavila je nove isplate na osnovi odobrenih sredstava iz IPARD programa, za prihvatljive troškove u sklopu mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“.

Tako je LAG-u Mareta isplaćeno je 28.983,45 kn, LAG-u Prigorje-Zagorje 138.705,19 kn, LAG-u Zeleni trokut 47.782,09 kn, LAG-u Vallis Colapis 78.100,96 kn, LAG-u Papuk 87.652,86 kn, LAG-u Barun Trenk 75.947,92 kn, LAG-u Posavina 119.680,11 kn, LAG-u Južna Istra 150.375 kn, LAG-u Una 46.954,17 kn te LAG-u Međimurski doli i bregi 150.582,64 kuna.

Lokalnim akcijskim grupama (LAG) Europska unija sufinancira izradu studija za područje LAG-a, usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a, izradu promidžbenih materijala, organizaciju promotivno-promidžbenih događaja, radionica, seminara i studijskih putovanja za članove i stanovnike LAG-a, plaće za zaposlenike LAG-a, najam ureda i režijske troškove ureda LAG-a te uredsku i računalnu opremu.

najčitanije