700 kuna po gnijezdu

imp

261020211635278346.jpeg

Vlasnicima kuća u zaštićenim dijelovima prirode na području naše županije na čijim se krovovima nalaze gnijezda roda, osigurat će se naknada za očuvanje biološke raznolikosti očuvanja prostora.

Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia) na području Sisačko-moslavačke županije zajednički je projekt Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Naknada služi za očuvanje gnijezda bijele rode. težina rodinih gnijezba uglavnom je razlog što su u nekim područjima ljudi zbog štete koju im na krovu pričinjavaju gnijezda ta gnijezda premještali,a to se ovim projektom želi spriječiti.

Gnijezda moraju biti na objektima, na kućama i na gospodarskim zgradama, a procijenjeno je da po gnijezdu ide isplata od 700 kuna. Rok za podnošenje prijava je 10.srpanj.

Detaljnije informacije o projektu Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia) na području Sisačko-moslavačke županije u 2015. godini kao i popis potrebne dokumentacije za ostvarivanje naknade možete pogledati na www.zastita-prirode-smz.hr

najčitanije