5 149 objekata na području županije čeka prvi pregled

nn

251020211635200437.jpeg

U Sisačko-moslavačkoj županiji od potresa do danas je prijavljeno 38 483 oštećenih stambenih objekata. Prema ažuriranim podacima ArcGIS-a, pregledano je 33 334 objekta.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 380 objekata, a zbog oštećenja 3 755.

Žute oznake privremeno neuporabljivo: potreban detaljan pregled ima 3 325 objekata, a mjere hitne intervencije određene su za 3 962 objekta.

Uporabljivo i bez oštećenja je 670 objekata, a bez ograničenja 6 527.
Uporabljivo s preporukom o postupanju je 14 715 objekata.

najčitanije