430 novih darivatelja krvotvornih matičnih stanica iz Siska i Mošćenice

ibb

430 novih potencijalnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica upisalo se u Hrvatski registar na akcijama održanima u protekla dva dana u Sisku i Mošćenici.

Na akciju u Mošćenici, koju je organiziralo tamošnje Kulturnoumjetničko društvo, odazvalo se 173 darivatelja, a u Sisku, u organizaciji Udruženja obrtnika Sisak, jučer je krv dalo 257 ljudi.

Obje su akcije održane u sklopu velikog humanitarnog projekta ”Samo želim život”, koju organizira Zaklada Ana Rukavina, ovoga puta za pomoć trogodišnjem Ivanu Marušiću koji boluje od leukemije, a  jedina nada za ozdravljenje mu je transplantacija koštane srži.
Uzorci krvi prikupljeni na akcijama u Sisku i Mošćenici poslani su u Zavod za tipizaciju tkiva kako bi se odredili antigeni tkivne snošljivosti,  čime darivatelji ulaze u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica, a samim time postaju i potencijalni donatori koji malom Ivanu mogu spasiti život.

najčitanije