Objavljen javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja SMŽ

Zastava Smz Web

Sisačko-moslavačka županija je objavila javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Sisačko-moslavačke županije u 2023. godini.

 

Javna priznanja dodjeljuju se kao:
a) proglašenje počasnim građaninom Sisačko-moslavačke županije,
b) Nagrada Sisačko-moslavačke županije.

 

III. Nagrada Sisačko-moslavačke županije dodjeljuje se kao:
a) Nagrada za životno djelo
b) Nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju
c) Nagrada za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije u proteklom jednogodišnjem razdoblju.

 

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Sisačko-moslavačke županije mogu podnijeti građani, udruge građana, radna tijela Županijske skupštine, županijska upravna tijela, jedinice lokalne samouprave, ustanove, trgovačka društva, strukovna udruženja i druge pravne osobe.

 

Rok za podnošenje prijedloga je 24. travnja 2023. godine, a podnose se Odboru za dodjelu javnih priznanja SMŽ putem Upravnog odjela za poslove župana, Sisačko-moslavačka županija, Sisak, Rimska 28, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE-NE OTVARATI“

najčitanije