12,6 tisuća nezaposlenih na području Sisačko-moslavačke županije

imp

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnih ureda Sisak i Kutina, na području Sisačko-moslavačke županije u evidenciji nezaposlenih krajem srpnja našle su se 12 603 osobe. U usporedbi s prošlim mjesecom smanjenje nezaposlenosti je za 0,8 posto ili 105 osoba, a u odnosu na isti mjesec prošle godine nezaposlenost je manja za 17,3 posto ili 2629 osoba
U ukupnom broju nezaposlenih žene čine 58 posto, a muškarci 42 posto. S obzirom na dob najviše nezaposlenih je u starosnoj skupini iznad 55 godina (24,7 posto), dok je prema razini obrazovanja najviše nezaposlenih sa srednjom stručnom spremom, njih 53,6 posto (29,8 % s trogodišnjom, 21,5 % sa četverogodišnjom srednjom školom i 2,3 % s gimnazijom).
Najveći broj nezaposlenih je u Sisku gdje je bez posla 3 375 osoba, potom u Petrinji gdje posao traži 1 768 osoba i Kutini gdje je bez posla 1400 osoba. Najmanju nezaposlenost ima Općina Majur gdje posao traži 91 osoba.
U evidenciju nezaposlenih najviše osoba je došlo iz prerađivačke industrije, obrazovanja, djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane kao i iz trgovine na veliko i malo, dok je iz evidencije nezaposlenih najviše ljudi dobilo posao u sektoru prerađivačke industrije, djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, trgovini na veliko i malo te u građevinarstvu.
Tijekom ove godine u programe aktivne politike zapošljavanja uključena je 551 osoba i to kroz potpore za zapošljavanje njih 103, kroz potpore za samozapošljavanje njih 57, obrazovanje nezaposlenih troje, kroz javne radove njih 288 te kroz stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa njih 100.

najčitanije