100 tisuća kuna za razminiranje petrinjskog područja

imp

261020211635251039.jpeg

Sa 73 km2 minski sumnjivog područja Sisačko-moslavačka županija nalazi na drugom mjestu odmah iza Ličko-senjske po zagađenosti minama.
No taj će se minski sumnjivi prostor ubrzo smanjiti jer će se donacija Sisačko-moslavačke županije HCR-u u iznosu od 100 tisuća kuna utrošiti na razminiravanje jednog njenog dijela.
„Ova donacija bit će namijenjena za razminiranje oko cesta Gora-Gornje Mokrice na području Petrinje. To je cesta koja je bitna za razvoj tog područja, ta cesta je imala veliko značenje na početku Domovinskog rata 1991.godine. Na ovaj način razminiranjem okoliša oko ove ceste, steći će se uvjeti da se krene u rekonstrukciju te ceste. Ona je važna i za turistički razvoj, ali i za gospodarski razvoj na tom području jer povezuje novo otvoreno naselje Dumače. U Dumačama imamo veliki broj školaraca koji putuju u Goru, obilaznim cestama. Na ovaj način će se skratiti taj put “- kazao je župan Ivo Žinić dodajući kako će se na taj način steći uvjeti za njenu rekonstrukciju koja će se financirati sredstvima EU fondova.

dav

Ovo je samo nastavak dobre suradnje koju Sisačko-moslavačka županija ima sa HCR-om. „Rezultat trogodišnje suradnje je smanjenje minski sumnjivog područja Sisačko-moslavačke županije za više od 36 kvadratnih kilometara, što predstavlja znatno povećanje od dosadašnjih prosjeka. Za istaknuti je kako nedavno navedeno povećanje realizacije poslova razminiranja u velikom dijelu je omogućila aktivna uloga županije koja je među prvima aplicirala na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za razminiranje poljoprivrednih površina, te je sa 147 milijuna kuna razminirano više od 20 kvadratnih kilometara“-kaže ravnatelj HCR-a Zdravko Modrušan ističući kako su tim sredstvima razminirana područja Petrinje, Glinske Poljane, Hrvatske Kostajnice i Komareva, a u tijeku su poslovi razminiranja na području Mađara, Komareva, Blinjskog Kuta i Dvora.

dav

S doniranih 100 tisuća kuna bit će razminirano oko 10 tisuća kvadratnih metara minski sumnjivog područja, a prema podacima HCR-a, u Sisačko-moslavačkoj županiji pod minama su najviše šumska područja.
Od 1998.do 2016.godine na području naše županije razminirano je gotovo 70 kvadratnih kilometara minski sumnjivog područja za što je utrošeno gotovo 630 milijuna kuna. Zbog posljedica mina, na području naše županije od 1996.godine do danas poginulo je 11 pirotehničara i 27 civila. Iako bi Hrvatska, prema prethodno dogovorenim i potpisanim smjernicama, trebala biti razminirana do 2019.godine, Modrušan ističe kako se to neće dogoditi te da će Hrvatska tražiti od UN-a produljenje tog roka.

najčitanije