10 tisuća objekata u županiji još čeka pregled

imp

Prema najnovijim podacima pristiglima iz Županije, do sada je na području Sisačko-moslavačke županije prijavljen 37.321 oštećeni objekt.

Za pregledati je je ostalo nešto više od 10 tisuća.

Nakon obavljenog pregleda statičari su oznaku neuporabljivo stavili na 3.577 objekata (332 – zbog vanjskog utjecaja, 3.245 – zbog oštećenja).
2.713 objekata je privremeno neuporabljivo i potreban je detaljan pregled, a 3.267 objekata nosi žutu naljepnicu – privremeno neuporabljivo i potrebne mjere hitne intervencije.
Uporabljivo bez oštećenja je 621 objekt.
Zelenu naljepnicu dobilo je 16.857 objekata – uporabljivo bez ograničenja je 5.612 objekata, a uporabljivo s preporukom o postupanju njih 11.245.

najčitanije