Županiji 180 milijuna kn za pomoć za obnovu od potresa, od toga Sisku 25 milijuna

imp

Potres-Sisak

Vlada je krajem rujna donijela Odluku o dodjeli beskamatnih zajmova jedinicama lokalne samouprave na području pogođenom potresom.
Iz tog zajma Sisačko – moslavačka županija je za pomoć za obnovu od potresa dobila 180 milijuna kuna.

 

Kako će se koristiti ta sredstva zanimalo je Emila Franjevića (HSU) na posljednjoj sjednici Županijske skupštine.
Odgovarajući na pitanje župan Ivan Celjak je istaknuo kako je s Vladom dogovoreno da je potreban određeni fond kao predfinanciranje za obnovu potresom pogođenog područja.
„ Sisačko-moslavačka županija je dobila i doznačeno joj je 101 milijun kuna, Grad Sisak 25 milijuna kuna, Grad Petrinja 25 milijuna kuna, Glina 20 milijuna kuna. Sredstva su također dobile i općine Topusko, Gvozd, Dvor, Majur, Hrvatska Dubica, Donji Kukuruzari, grad Hrvatska Kostajnica, općine Martinska Ves, Lekenik i Sunja. Ta sredstva su vrlo značajna i ta sredstva su značajan impuls i za gradove i općine i Sisačko-moslavačku županiju. Ta sredstva su nam potrebna iz razloga jer ovim sredstvima smo mogli pokrenuti sve procese koji se tiču obnove. Vjerujem da će ova sredstva iskoristiti jako dobro i gradovi i općine koji su nažalost stradali u ovom teškom potresu. Mada bi bilo dobro da pojedini gradovi na području Sisačko-moslavačke županije naprave plan trošenja tih sredstava“, rekao je između ostaloga odgovarajući na pitanje župan Celjak.

najčitanije