Živim život bez nasilja

rs

271020211635293998.jpeg

Nacionalni preventivni projekt “Živim život bez nasilja”, u provedbi Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, danas je predstavljen učenicima sedmih razreda Osnovne škole Viktorovac.

“Cilj ovih preventivnih aktivnosti je senzibiliziranje javnosti na problem nasilja te poticanje građana, a posebno žrtava, na prijavljivanje nasilja”, doznajemo od Sanje Kvasničke iz županijske policije. Projekt provode predstavnici policije i nevladine organizacije Status M, kroz prezentaciju i neformalnu edukaciju “Zvonkov kviz – Kampanja Budi muško mijenjaj pravila”, te glumci The/Arto koji izvode predstavu “Nasilje, za nasilje nema opravdanja” u režiji UN-ovog ambasadora dobre volje Zijaha Sokolovića.