Zgrada u Lađarskoj 30 nakon obnove postaje sportski i rekreacijski obrazovni centar

imp

Lađarska 30 3

Zgrada u Lađarskoj 30 nakon obnove postaje sportski i rekreacijski obrazovni centar.

 

Lađarska 30 3

 

Obnovom županijskih objekata u Lađarskoj ulici, mijenja se vizura toga dijela grada Siska. Obnovom stogodišnje zgrade u Lađarskoj 30, koju je nekada koristila Strukovna škola za izvođenje praktične nastave, mladi će dobiti obrazovni centar vezan uz sport i rekreaciju gdje će se odgajati budući mladi i vrhunski sportaši.

 

Lađarska 30 2 Lađarska 30 1

 

LaĐarska 30 Vizualizacije (2) Lađarska 2 Lađarska 5 Lađarska 6

 

 

Foto – SMŽ

najčitanije