Zemljište na Zelenom Brijegu mladim višečlanim obiteljima

imp

pos stanovi lokacija 1

Kako bi potaknuli stambeno zbrinjavanje mladih obitelji Grad Sisak je raspisao Javni poziv za osnivanje prava građenja na 19 gradskih građevinskih parcela na Zelenom Brijegu.

 

Parcele se nalaze u Ulici Frana Kršinića, Ulici grada Vukovara, Ulici dr. Ive Brodarca, Vanje Radauša i Pokupljanskoj ulici, a veličina parcele se kreće od 377 do 819 m2.
Siščani, ali i doseljenici u Sisak, mlađi od 45 godina mogu u dugoročni najam bez velikog troška dobiti građevinske parcele komunalno spremne za gradnju obiteljskog doma.

 

Nakon preuzimanja parcele korisnici imaju obvezu plaćanja minimalnog mjesečnog najma, te obvezu da u roku od jedne godine od dana zaključivanja ugovora zatraže građevinsku dozvolu, a u daljnjem roku od dvije godine završe kuću. Nakon četiri godine od dana sklapanja ugovora stječe se i pravo otkupa zemljišta u trajno vlasništvo, no tu opciju ne trebaju iskoristiti ako ne žele.

 

Pogodnost pri najmu i potom kupnji zemljišta će imati svi oni koji na novu adresu stanovanja prijave što veću obitelj jer se za svakog člana obitelji ostvaruje veći popust na iznos najma i kupnje, koju po zakonu određuje sudski vještak. Maksimalni iznos popusta iznosi 50 posto, dakle zemljište će se davati u najam i prodavati u pola cijene.

 

Rok za podnošenje pisanih ponuda je do 19. siječnja 2023. godine.

Ponude za javni poziv šalju se na adresu:
GRAD SISAK, Rimska 26, 44000 Sisak uz naznaku:
„PONUDA ZA JAVNI POZIV ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA U SVRHU
POTICANJA STAMBENOG ZBRINJAVANJA MLADIH OBITELJI– NE OTVARAJ“,
preporučeno pošiljkom ili neposredno u pisarnicu Grada Siska, Marijana Cvetkovića 8.

 

Zainteresirani ponuditelji imaju pravo uvida u prateću dokumentaciju i sve potrebne informacije u Gradu Sisku, Rimska 26, telefon: 044/510-155.

 

Sve detalje Javnog poziva možete pronaći ovdje.

 

 

Izvor – Sisak.hr

najčitanije