Zemljište na Zelenom Brijegu mladim višečlanim obiteljima

imp

Kako bi potaknuli stambeno zbrinjavanje mladih obitelji Grad Sisak je raspisao Javni poziv za osnivanje prava građenja na 19 gradskih građevinskih parcela na Zelenom Brijegu.

 

Parcele se nalaze u Ulici Frana Kršinića, Ulici grada Vukovara, Ulici dr. Ive Brodarca, Vanje Radauša i Pokupljanskoj ulici, a veličina parcele se kreće od 377 do 819 m2.
Siščani, ali i doseljenici u Sisak, mlađi od 45 godina mogu u dugoročni najam bez velikog troška dobiti građevinske parcele komunalno spremne za gradnju obiteljskog doma.

 

Nakon preuzimanja parcele korisnici imaju obvezu plaćanja minimalnog mjesečnog najma, te obvezu da u roku od jedne godine od dana zaključivanja ugovora zatraže građevinsku dozvolu, a u daljnjem roku od dvije godine završe kuću. Nakon četiri godine od dana sklapanja ugovora stječe se i pravo otkupa zemljišta u trajno vlasništvo, no tu opciju ne trebaju iskoristiti ako ne žele.

 

Pogodnost pri najmu i potom kupnji zemljišta će imati svi oni koji na novu adresu stanovanja prijave što veću obitelj jer se za svakog člana obitelji ostvaruje veći popust na iznos najma i kupnje, koju po zakonu određuje sudski vještak. Maksimalni iznos popusta iznosi 50 posto, dakle zemljište će se davati u najam i prodavati u pola cijene.

 

Rok za podnošenje pisanih ponuda je do 19. siječnja 2023. godine.

Ponude za javni poziv šalju se na adresu:
GRAD SISAK, Rimska 26, 44000 Sisak uz naznaku:
„PONUDA ZA JAVNI POZIV ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA U SVRHU
POTICANJA STAMBENOG ZBRINJAVANJA MLADIH OBITELJI– NE OTVARAJ“,
preporučeno pošiljkom ili neposredno u pisarnicu Grada Siska, Marijana Cvetkovića 8.

 

Zainteresirani ponuditelji imaju pravo uvida u prateću dokumentaciju i sve potrebne informacije u Gradu Sisku, Rimska 26, telefon: 044/510-155.

 

Sve detalje Javnog poziva možete pronaći ovdje.

 

 

Izvor – Sisak.hr

najčitanije