Završena obnova ambulante u Galdovu

imp

Ambulanta Galdovo (5)

Ambulanta u Galdovu je samo jedna od lokacija primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Sisačko – moslavačke županije u čiju je obnovu Županija uložila oko 83 tisuće eura.

Završnu fazu radova i uređenja ambulante obišao je župan Ivan Celjak.
Završili smo radove na uređenju ambulante Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije u Galdovu. Vrijednost radova je oko 83 000 €. Izvršili smo radove na unutarnjem uređenju podova, stropova, zidova… Promijenili smo unutarnju i vanjsku stolariju, uredili sanitarije. Ovi radovi su vrlo važni u cilju stvaranja kvalitetnijih uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga u okviru primarne zdravstvene zaštite i ovi kvalitetniji uvjeti poslužit će, naravno, kako medicinskom i nemedicinskom osoblju, tako i pacijentima. Osim unutarnjeg uređenja, izvršili smo radove na vanjskom uređenju. Postavljene su klupe, napravljene staze, postavljeni koševi za smeće. Ono što nas očekuje u budućnosti je uklanjanje jednog objekta u kojem je bio spremnik za gorivo i na mjesto tog objekta doći će nadstrešnica.“, rekao je župan Celjak.

 

U ordinacije opće medicine i dentalne medicine gravitira oko 6 900 pacijenata, i jako smo zahvalni Županiji, što je prepoznala naše potrebe, istaknula je prilikom obilaska ambulante ravnateljica Doma zdravlja SMŽ Sanja Habek.
„Ovo je samo jedna od lokacija u koje Županija ulaže jako velika financijska sredstva, da bi obnovila primarnu zdravstvenu zaštitu. Poznato je da sam Dom zdravlja nema financijskih sredstava da bi mogao ulagati na svojim lokacijama ovako velika i značajna sredstva i zbog toga naš osnivač, Sisačko-moslavačka županija sa županom na čelu, stvarno na gotovo svim lokacijama ovog trenutka ima neke od radova u cilju poboljšanja zdravstvene zaštite.“, rekla je Habek.

 

Uređivanje vanjske fasade i krova prijavit će se na javni poziv za poboljšanje energetske učinkovitosti, gdje Županija namjerava povući bespovratna sredstva.
Sisačko-moslavačka županija u ovome trenutku provodi i radove obnove i uređenja na ambulantama u Kratečkom, Capragu, Sunji, Jabukovcu i Dvoru uz ostale velike infrastrukturne projekte obnove zgrada bolnice i zgrada Doma zdravlja SMŽ u Sisku, Petrinji i Glini.

Trenutno se vrše najveća ulaganja u povijesti u zdravstveni sustav u SMŽ, kroz infrastrukturna ulaganja i kroz vrijednu medicinsku opremu koja je nedavno kupljena u vrijednosti 7.8 milijuna eura.

 

najčitanije