Zašto štedjeti energiju?

st

Održivi razvoj predstavlja novu strategiju razvoja društva kojom se želi smanjiti utjecaj na okoliš, korištenjem dostupnih resursa za potrebe ljudskoga života. Cilj je održivog razvoja očuvanje okoliša i osiguravanje resursa za buduće naraštaje. Živimo u svijetu ovisnom o energiji. Nažalost, danas su primarni izvori energije fosilna goriva. No kako smo svjedoci ekoloških promjena na Zemlji, dolazi do svijesti o potrebi nove politike upravljanja resursima. Tako sve veći udjel zauzimaju alternativni takozvani obnovljivi izvori energije kao što su energija vjetra, vode (hidroenergija), sunca (solarna), biomase te nova goriva kao što su bioplin, biodizel i slično. Opisane su prednosti i mane alternativnih izvora energije i stanje u Republici Hrvatskoj. Kroz predavanje, koje će održati Ivan Jandrlić, Tin Brlić i Stoja Rešković s Metalurškog fakulteta, pokušava se pobuditi svijest pojedinaca o važnosti očuvanja budućnosti te odgovoriti na pitanje kako i sami dnevnim navikama možemo pridonijeti očuvanju okoliša i boljemu sutra.
Predavanje ‘Zašto štedjeti energiju?’ održava se u petak, 31. ožujka u Dječjem odjelu sisačke knjižnice s početkom u 11:30h.

najčitanije