Vlada najavila izgradnju 6 zgrada u Sisku

imp

Zgrade Marina Držića

Na posljednjoj sjednici Vlade donesena je Odluka o određivanju APN-a investitorom za izgradnju višestambenih zgrada za privremeno zbrinjavanje u Hrvatskoj Kostajnici, Kutini te katastarskim općinama Sisak Novi i Sisak Stari.

Gradit će se ukupno osam zgrada s oko 152 stambene jedinice. Po jedna će se graditi u Kutini i Hrvatskoj Kostajnici, a 6 u Sisku.

Zgrade bi se, vidljivo je to u Odluci, na području Siska trebale graditi na Brzaju, Capragu i Zelenom brijegu – na česticama u ulicama Marina Držića, Miroslava Krleže, Petrinjskoj te Frana Kršinića.

 

zgrade zeleni brijeg

 

Mi smo Zakonom o obnovi kojega smo usvojili ove godine u Hrvatskom saboru odredili da će APN za svoje ime, a za račun Republike Hrvatske, temeljem odluke Vlade biti investitor za izgradnju višestambenih zgrada na području Sisačko – moslavačke županije koje će u početnom periodu poslužiti za privremeno stambeno zbrinjavanje. Takvih je zgrada predviđeno 36, a Vlada je već ranijom odlukom utvrdila lokaciju i omogućila realizaciju 11 višestambenih zgrada. Ovom Odlukom nastavljamo realizaciju tog projekta na način da ćemo omogućiti APN – u da izgradi novih 8 višestambenih zgrada. Na području grada Siska 6 i po jednu u Kutini i Hrvatskoj Kostajnici.“, pojasnio je ministar Branko Bačić.

 

zgrade petrinja ulica

 

Odlukom je definirano da će gradovi koji su vlasnici nekretnina vlasništvo prenijeti APN-u, a APN će s gradovima sklopiti i ugovore kojima će se gradovi obvezati izgraditi cjelokupnu komunalnu i drugu infrastrukturu kao i osigurati sve priključke za potrebe izgradnje višestambenih zgrada.

 

U tim stanovima trebali bi biti smješteni stradalnici u potresu iz stambenih kontejnera i stambenih modula, do obnove i izgradnje njihovih kuća i stanova. Nakon toga te bi zgrade bile u vlasništvu jedinica lokalne samouprave te se koristile za stambeno zbrinjavanje, moguće mladih obitelji, kao kadrovski stanovi, za zdravstvene djelatnike, itd.

 

zgrade miroslava krleže

 

 

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama određuje se investitorom koji će u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske, provesti izgradnju višestambenih zgrada za privremeno stambeno zbrinjavanje na nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, označenim kao:

-zk.č.br. 182/4, Ulica Antuna Pavičića, izgrađeno zemljište, dvorište, ukupne površine 1.881 m2, upisana u zk.ul.br. 504, k.o. Kostajnica, Zemljišnoknjižni odjel Hrvatska Kostajnica, Općinskog suda u Sisku, u vlasništvu Grada Hrvatska Kostajnica,

-zk.č.br. 8179, oranica u Kutini, površine 301 m2, zk.č.br. 8180/1, oranica u Kutini, površine 1.107 m2, zk.č.br. 8180/2, oranica u Kutini, površine 270 m2, zk.č.br. 8181/1, oranica u Kutini, površine 611 m2, zk.č.br. 8181/2, oranica u Kutini, površine 295 m2, sve upisane u zk.ul.br. 5299, k.o. Kutina i zk.č.br. 8177/2, livada u Kutini, površine 228 m2, upisane u zk.ul.br. 366, k.o. Kutina, sve upisane u Zemljišnoknjižni odjel Kutina Općinskog suda u Kutini, u vlasništvu Grada Kutine,

-zk.č.br. 1566/1, podjarak, pašnjak, površine 6.984 m2, upisana u zk.ul.br. 2322, k.o. Novi Sisak, zk.č.br. 1567/1, Marina Držića, pašnjak, površine 6.376 m2, upisana u zk.ul.br. 2483, k.o. Novi Sisak, zk.č.br. 1626/9, Petrinjska, park, površine 12.986 m2, upisana u zk.ul.br. 2139, k.o. Novi Sisak, zk.č.br. 1498/15, Miroslava Krleže, park, površine 1.955 m2, upisana u zk.ul.br. 5400, k.o. Novi Sisak, zk.č.br. 293/8, Svibovica, livada, površine 1.494 m2, upisane u zk.ul.br. 4320, k.o. Sisak Stari, Zemljišnoknjižni odjel Sisak Općinskog suda u Sisku, u vlasništvu Grada Siska.

-dio zk.č.br. 293/9, površine 619 m2, upisane u zk.ul.br. 4320, k.o. Sisak Stari, dio zk.č.br. 292/7, Svibovica, livada, površine 198 m2, upisane u zk.ul.br. 2933, k.o. Sisak Stari, dio zk.č.br. 294/11, Svibovica, livada, površine 217 m2, upisane u zk.ul.br. 2934, k.o. Sisak Stari, dio zk.č.br. 294/4, Svibovica, oranica, površine 1.105 m2, upisane u zk.ul.br. 4717, k.o. Sisak Stari, sve upisane u Zemljišnoknjižni odjel Sisak Općinskog suda u Sisku, u vlasništvu Grada Siska, koji nije planiran kao površina infrastrukturnih sustava (prometnih površina) prema Detaljnom planu uređenja „Zgmajne centar“ u Sisku („Službeni glasnik“ Sisačko-moslavačke županije br. 5/05. i 9/13).

 

 

Foto – https://oss.uredjenazemlja.hr/

 

najčitanije