Vlada najavila gradnju zgrada na Zelenom brijegu i u Capragu

imp

Zamjenska Zgrada Kršinićeva

Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela Odluku kojom se Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnina određuje investitorom za izgradnju višestambenih zgrada za privremeno zbrinjavanje stradalnika u potresu.

 

Ukupno će se u Sisku, Topuskom, Sunji, Jasenovcu i Glini graditi 11 zgrada koje će imati oko 197 stambenih jedinica.

 

Plan je na području Sisačko-moslavačke županije izgraditi 30-ak takvih zgrada, no ova odluka odnosi se na njih 11.

U Odluci je vidljivo da će se u Sisku zgraditi zgrade na mjestu bivšeg Odjela pojačane skrbi nadzora maloljetnika u Capragu, tj. poznatijeg kao bivšeg popravnog doma te jedna manja čestica u Ulici Frana Kršinića na Zelenom brijegu.

U tim stanovima trebali bi biti smješteni stradalnici u potresu iz stambenih kontejnera i stambenih modula, do obnove i izgradnje njihovih kuća i stanova. Nakon toga te bi zgrade bile u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije te se koristile za stambeno zbrinjavanje, moguće mladih obitelji, kao kadrovski stanovi, za zaposlenike bolnice, itd.

 

 

 

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama određuje se investitorom koji će u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske, provesti izgradnju višestambenih zgrada za privremeno stambeno zbrinjavanje na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske označenim kao:

 

–zk.č.br. 1791/1, Capraška, pašnjak, dvorište, gospodarska zgrada, Capraška, pomoćna zgrada, Capraška, škola, Capraška, ukupne površine 13.762 m2, upisana u zk.ul.br. 4258, k.o. Novi Sisak i zk.č.br. 294/17, Svibovica, oranica, ukupne površine 474 m2, upisana u zk.ul.br. 5092, k.o. Sisak stari, sve upisane u Zemljišnoknjižni odjel Sisak Općinskog suda u Sisku;

 

–zk.č.br. 1128/1, Vranovinska cesta, dvorište, površine 2.446 m2 i zk.č.br. 1128/27, Vranovinska cesta, dvorište, površine 2.060 m2, upisane u zk.ul.br. 748, k.o. Topusko, zk.č.br. 1128/3, pašnjak, površine 380 m2 i zk.č.br. 1128/28, pašnjak, površine 367 m2, ukupne površine 747 m2, upisane u zk.ul.br. 899, k.o. Topusko, sve upisane u Zemljišnoknjižni odjel Gvozd Općinskog suda u Sisku,

 

–dio zk.č.br. 2663/1, Vukovarska, oranica, površine oko 2.000 m2, upisane u zk.ul.br. 1669, k.o. Glina, Zemljišnoknjižni odjel Glina Općinskog suda u Sisku,

 

-zk.č.br. 255, Ulica braće Radića, livada, površine 2.010 m2, upisana u zk.ul.br. 2497, k.o. Jasenovac, Zemljišnoknjižni odjel Novska Općinskog suda u Kutini,

 

–zk.č.br. 2341, U Podrićevoj, oranica u Podrićevoj, ukupne površine 1.889 m2, upisana u zk.ul.br. 417, k.o. Sunja, Zemljišnoknjižni odjel Sisak Općinskog suda u Sisku.

 

Na nekretninama iz točke 1. ove Odluke upisanim u k.o. Novi Sisak potrebno je provesti uklanjanje zgrada koje su se koristile za potrebe smještaja Odgojnog zavoda u Turopolju, Odjela pojačane skrbi nadzora maloljetnika iz Siska.

 

Nekretnina označena kao zk.č.br. 2663/1, Vukovarska, oranica, ukupne površine 19.956 m2, upisana u zk.ul.br. 1669, k.o. Glina, Zemljišnoknjižni odjel Glina Općinskog suda u Sisku, na upravljanju je Ministarstva pravosuđa i uprave te je na temelju očitovanja Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 372-01/23-01/13, URBROJ: 514-02-05-03/01-23-05, od 4. travnja 2023. utvrđeno da predmetnu nekretninu koristi Kaznionica u Glini za proizvodnju povrća u plastenicima i na otvorenom zemljištu radi ostvarenja tretmanskih radnih aktivnosti zatvorenika čime se ostvaruju i značajne novčane uštede. Kaznionica u Glini suglasna je s planiranim zahvatom u dijelu nekretnine površine oko 2.000 m2 prema priloženoj skici, stoga će Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnine biti dužna postupak planiranja i izgradnje provesti uz suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave.

 

 

 

Foto – https://oss.uredjenazemlja.hr/

 

 

najčitanije