Većina sisačkih škola odabrala je rad u dvije smjene

ibb

251020211635204897.jpeg

U ponedjeljak počinje najizazovnija školska godina. Osam osnovnih škola s područja grada Siska nastavu je organiziralo obzirom na broj učenika i kapacitet prostora, no većina se odlučila za dvosmjenski način rada.

Osnovna škola Ivana Kukuljevića tako će vratiti nastavu u dvije smjene, koju je ukinula prije nekoliko godina. Prvi tjedan u prijepodnevnoj smjeni bit će učenici prvih i drugih te viših razreda. U poslijepodnevnu smjenu će učenici trećih i četvrtih razreda.

Osnovna škola 22. lipnja nastavlja rad samo u prijepodnevnoj smjeni za sve razrede.

Osnovna škola Braća Ribar imat će dvosmjenski rad kao i dosad, te će učenici viših razreda sljedeći tjedan imati nastavu od 8 ujutro, a za razrednu nastavu smjena počinje u 14 sati. Područna škola Žabno također će raditi u dvije smjene.

I školarci iz Galdova će u školu ići naizmjence ujutro i poslijepodne: prvi tjedan u prvoj su smjeni niži razredi, a u drugoj viši razredi.

U Osnovnoj školi Viktorovac sljedeći će tjedan učenici prvog i četvrtog te šestog i osmog razreda biti u jutarnjoj smjeni, dok će učenici drugih, trećih, petih i sedmih razreda u školu ići poslijepodne.

Osnovna škola Braća Bobetko također će imati dvosmjenski rad i to s po dva niža i dva viša razreda u jednoj smjeni: prvi tjedan od 8 ujutro nastava će počinjati za učenike trećih, četvrtih, šestih i osmih razreda, a od 14 sati na nastavu će dolaziti prvi i drugi te peti i sedmi razredi.

U osnovnoj školi Sela nastava će se odvijati kao i dosadašnjih godina – niži razredi u jednoj, a viši razredi u drugoj smjeni, dok će učenici područnih škola Greda i Žažina imati nastavu samo u prijepodnevnom terminu.

U osnovnoj školi Budaševo-Topolovac – Gušće  smjene su također podijeljene na razrednu i predmetnu nastavu.

Napominjemo da su na web stranicama svake pojedine škole dostupne detaljne informacije o rasporedu dolazaka učenika te načinu ulaska u školske zgrade.

najčitanije