Umjesto novog mosta, sanacija Mosta Gromova

ibb

Sjednica Vlade RepublikeHrvatske u Sisku donijela je i neke dobre vijesti vezane za prometnu infrastrukturu, bolnu točku grada i županije, na što je naglasak stavila i gradonačelnica Kristina Ikić Baniček prilikom prezentacije projekata Grada Siska koju je održala na početku sjednice. Jedan od najiščekivanijih projekata te vrste je novi kupski most:
”Nulti prioritet je novi most na rijeci Kupi. Na sjednici Vlade u Sisku održanoj prije 10 godina spomenuto je da će se ići u gradnju ali, na žalost, nije do toga došlo. Studije Hrvatskih cesta su izradile varijantna rješenja i omogućile da se stvore preduvjeti za izgradnju novog mosta preko rijeke Kupe, budući da je jedini most koji povezuje lijevu i desnu stranu grada Most Gromova kojemu je nužna sanacija. Imamo još Stari most koji je zaštićeno kulturno dobro, ima ograničenja u prometovanju i jednosmjeran je, stoga bi novi most riješio ne samo preusmjeravanje tranzitnog prometa koji sada prelazi kroz centar grada nego bi osigurao i rasterećenje Mosta Gromova i zatvaranje gradskog prstena uz povezivanje državnih cesta D36 i D37”, rekla je gradonačelnica, dodajući kako bi se, prema prometnom modelu iz Studije urbane mobilnosti, prometno opterećenje u središtu grada smanjilo za 15,8%, ukupno vrijeme kašnjenja svih vozila za 15,7%, a broj sati koje putnici provedu u automobilu za čak 20 posto.
A iako je s Vladinog popisa projekata izostala gradnja novog mosta na Kupi, jučerašnja je sjednica na dnevni red uvrstila bar onaj postojeći – Most Gromova, za čiju je sanaciju osigurano 15 milijuna kuna:
”Donošenjem ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da osigura uvrštenje sanacije Mosta Gromova u Sisku u godišnji plan građenja i održavanja državnih cesta za 2017. godinu, za koju su osigurana sredstva za realizaciju u iznosu od 15 milijuna kuna u financijskom planu Hrvatskih cesta za 2017. godinu”, najavio je ministar Oleg Butković, pojašnjavajući kako će ”Radi hitnosti postupanja i otklanjanja mogućih štetnih posljedica po sigurnost građana i imovine, a sukladno inspekcijskom rješenju od 6. veljače 2017.godine, Hrvatske ceste provesti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje iz razloga iznimne žurnosti za radove na sanaciji”.
Butković zaključuje kako su ”Temeljem specijalističkog pregleda i pregleda Hrvatskih cesta te pregleda inspektora Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, uočena oštećenja na Mostu Gromova koja je potrebno hitno sanirati te su Hrvatske ceste krenule u postupak hitne izrade projekta sanacije”.
Drugi prioritetni projekt vezan za prometnu infrastrukturu, kojeg je gradonačelnica uvrstila u prezentaciju – novi most na Odri, na sjednici Vlade dobio je zeleno svjetlo: usvojen je Prijedlog zaključka o izgradnji mosta preko rijeke Odre kod Siska.

najčitanije