Ugradnja LED rasvjete u školama Viktorovac i Topolovac

imp

Gotovo 800 tisuća kuna (791.657,00) vrijedan je Ugovor o nabavi opreme i izmjeni rasvjetnih tijela u OŠ Viktorovac i Područnoj školi Topolovac.
Ugovor se odnosi na prvu fazu radova sveobuhvatnog projekta obnove rasvjete osnovnih škola na području grada Siska, s ciljem da se postojeća, energetski neučinkovita rasvjeta, zamijeni rasvjetnim tijelima nove generacije – energetski učinkovitijom LED rasvjetom.
Inače, projektom energetske obnove rasvjete bit će obuhvaćene osnovne škole Braća Bobetko, Braća Ribar, Budaševo, Ivana Kukuljevića, Komarevo, Viktorovac, 22. lipnja i područne škole Novo Pračno, Topolovac, Gušće, Hrastelnica i Greda.
U OŠ Sela provedena je kompletna energetska obnova zgrade koja je uključivala ugradnju energetski učinkovite rasvjete, a u OŠ Galdovo planiraju se radovi rekonstrukcije i dogradnje koja će uključivati kompletnu energetsku obnovu pa tako i ugradnju energetski učinkovite rasvjete.
Ugovor je Grad Sisak potpisao s Bart Elektronikom d.o.o., a rok izvođenja radova je 60 dana.

najčitanije