U tijeku sanacija nasipa

imp

251020211635201675.jpeg

Kako su priopćile Hrvatske vode kontinuirano se radi na hitnim sanacijama nasipa oštećenih u potresu na području Sisačko-moslavačke županije pa je tako u Galdovu izgrađen pristupni put u dužini 600 metara i druga linija obrane od box barijera punjenih zemljanim materijalom u dužini 700 metara, visina 3-4 metra, u Palanjeku je izveden pristupni put u dužini 250 metara i druga linija obrane od box barijera punjenih zemljanim materijalom u dužini 250 metara, visina 3 metra te je ujedno izvedeno i ojačanje nožice nasipa nizvodno od rampe u dužini 115 metara. U Staroj Drenčini saniran je postojeći put uz nasip u dužini 1.100 metara i izgrađeno je 600 metara novog pristupnog puta, sveukupno izvedeno je 1.700 metara starog i novog puta. U Petrinji (Krnjica) – izgrađen je pristupni put u dužini oko 2.050 metara, a u tijeku je i trasiranje i priprema terena za uspostavu druge linije obrane u dužini cca 500 metara.

sanacija nasipa 1301 3 sanacija nasipa 1301 2

Od početka radova sanacije sveukupno je do sada ugrađeno materijala: 36.000 m2 geotekstila, 20.300 m2 geomreže, 300 komada jumbo-vreća, 37.400 komada vreća punjenih pijeskom, 12.138 m3 nasipnog sitnozrnatog kamenog materijala, 233 m3 lomljenog kamena, 1.833 kg najlona, 3.950 metara box barijera.

Do sada je angažirano: 25 djelatnika Hrvatskih voda, 136 djelatnika licencirane tvrtke, 7 bagera, 9 kombinirki, 4 buldožera, 2 valjka, 1 kamion s labudicom za prijevoz strojeva, 62 kamiona, 3 traktora, 2 traktorske pumpe, 4 muljne pumpe i 6 agregata za rasvjetu.

U suradnji s Oružanim snagama Republike Hrvatske započelo se i s dodatnim geofizičkim ispitivanjima dionica nasipa georadarom, koja će moći s visokim stupnjem sigurnosti pokazati postoje li još kakvi diskontinuiteti u tijelu nasipa nastali djelovanjem potresa. Iako vremenski uvjeti nisu bili previše naklonjeni (kiša, snijeg), u protekla 4 dana georadarom je snimljen ukupno 31 kilometar dionica nasipa, a terenska ispitivanja georadarom nastavit će se i u narednim danima.

U idućih nekoliko dana očekuje se da će u potpunosti biti dovršene druge linije obrane na oštećenim lijevim savskim nasipima (Galdovo i Palanjek) te će se započeti s izgradnjom druge linije obrane na oštećenim kupskim nasipima (Stara Drenčina i Petrinja).

najčitanije