U tijeku odvoz glomaznog otpada

imp

Da su se Siščani naveliko uhvatili čišćenja pokazuje sve ono što su pripremili za odvoz glomaznog otpada. Za glomazni otpad pobrinut će se Gospodarenje otpadom Sisak kroz svoju akciju odvoženja koja traje ovih dana, točnije cijeli lipanj i polovicu srpnja.
Potreba odvoza krupnog (glomaznog) otpada prijavljuje se pozivom na brojeve telefona 044/782-7492, 044/782-7489 u radnom vremenu od 7 do 15 sati, email-om na [email protected] ili preko kontakt obrasca na web stranici Gospodarenja otpadom.
Glomazni otpad podrazumijeva krupniji komunalni otpad kojeg se zbog njegove zapremine ili težine ne može staviti u redovni odvoz miješanog otpada. To uključuje predmete od drveta – stolove, stolce, ormare i ostale predmete, zatim plastične stolove, stolce, plastične bačve posude, kanistre, gajbe i slično. Glomazni otpad su i svi slični predmeti od metala, metalno posuđe, limovi, mehanički aparati, metalni namještaj, ali i madraci i kauči.
Glomaznim otpadom iz kućanstva se ne smatra građevinski otpad, opasni otpad, električni i elektronički otpad, otpadne gume, otpadna vozila, otpadne baterije, akumulatori ni biološki otpad.
Ovom akcijom se, dakle, nećete riješiti betona, opeke, crijepa, pločica, keramike, drvene i plastične stolarije, građevinskih materijala od azbesta i gipsa, ali ni električnog i elektroničkog otpada, kojeg bez naplate zbrinjava ovlašteni koncesionar FLORA VTC, pozivom na besplatni broj telefona 0800/444-110.
Kalendar odvoza glomaznog otpada možete ovdje

najčitanije