U tijeku Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Siska

imp

Sisak Zastava

Objavljen je Poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Siska, koja se dodjeljuju povodom Dana grada 4.lipnja.

 

Nagrada Grada Siska dodjeljuje se osobama zaslužnim za doprinos ugledu, promidžbi i razvoju Grada. Godišnja nagrada dodjeljuje se za postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju, a Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima koji su svojim radom obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čija djela i ostvarenja ostaju trajno dobro.
Pohvale se dodjeljuju pojedincima i pravnim osobama za osobite rezultate u njihovom djelovanju, a Zahvalnice za osobiti doprinos aktivnostima koje pokreće Grad Sisak, koje su od zajedničkog interesa za grad i građane.

 

Grad dodjeljuje i Plaketu Marijan Celjak – junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu zaslužnim pojedincima i postrojbama iz Domovinskog rata za osobite zasluge u obrani Republike Hrvatske i grada Siska te za promicanje istine i vrijednosti Domovinskog rata. Ona se dodjeljuje 3.rujna, na Dan branitelja Grada Siska.

 

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mogu podnijeti Gradsko vijeće Grada Siska, gradonačelnica i zamjenik gradonačelnice, politička stranka, udruga, grupa građana i pojedinci.
Prijedlog mora sadržavati ime i prezime predložene osobe ili naziv pravne osobe te za koje javno priznanje se predlaže kao i područje za koje se predlaže dodjela javnog priznanja Grada Siska.
Prijedlog uz ostalo sadrži osnovne podatke o kandidatu i obrazloženje prijedloga, a predlagatelj može uz prijedlog dostaviti i mišljenja drugih sredina, odnosno tijela i pojedinaca te članke iz novina i literature, odnosno stručnih i znanstvenih analiza i sl.

 

Prijedlog se u pisanom obliku putem poštanskih usluga ili osobno podnosi na adresu:
GRAD SISAK
GRADSKO VIJEÓE GRADA SISKA
Odbor za javna priznanja
Marijana Cvetkovića 8
44000 Sisak

 

Prijedlog se može podnijeti i na elektroničku adresu pisarnica@sisak.hr.

 

Prijedlozi se mogu slati do 17.travnja, a detaljne informacije o nagradama, priznanjima i prijavi možete pronaći OVDJE.

najčitanije