U SMŽ od Uskrsa nema novooboljelih

mradenovic

Prema posljednjem izvješću Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije, od Uskrsa nema novooboljelih pacijenata na našem području. Od dvadeset i osam pacijenata s područja naše Sisačko-moslavačke županije, devetero pacijenata je ozdravilo (šest iz Siska, dva iz Petrinje i jedan pacijent iz Novske), te imamo sada devetnaest pozitivnih pacijenta na našem županijskom području. Kako je primijećeno „opuštajuće“ ponašanje ljudi, podsjećamo kako i dalje su na snazi epidemiološke mjere prema naputcima Nacionalnog kriznog Stožera. Apelira se na sve stanovnike neka provode socijalno odgovorno ponašanje i dosljedno provode sve preporuke i naputke Nacionalnog kriznog Stožera.

Županijski stožer donio je i Uputu o provedbi lova, kojom se dozvoljava isključivo individualni izlazak u lovišta lovcima radi sprječavanja štete na poljoprivrednim usjevima te kontrole broja stanja divljači prema lovno-gospodarskim planovima uz pridržavanje svih mjera vezanih uz sprječavanje širenja virusa. Zadužena su lovačka društva da vode evidenciju u izlascima svojih članova u lovišta te da o tome izvještavaju županijski Stožer. Osim upute za lov, Stožer je donio i Odluku o imenovanju tima za kontrolu provedbe upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi.

najčitanije