U Sisku još 753 oštećena objekta čekaju pregled

imp

251020211635199716.jpeg

Prijave: 10.956
Pregledano objekata: 10.203

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 142
Neuporabljivo zbog oštećenja: 789
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 832
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 1.086
Uporabljivo – bez oštećenja: 151
Uporabljivo bez ograničenja: 1.845
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 5.359

najčitanije