U prostoru sisačke rafinerije INA planira izgraditi solarnu elektranu

imp

261020211635234268.jpeg

INA d.d. planira u prostoru Rafinerije nafte Sisak izgraditi solarnu elektranu snage 2 do 3 MW. Informacije su to koje se vide iz Ininog zahtjeva Ministarstvu zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš koji je objavljen na internetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša.
Uz pokretanje proizvodnje bitumena koju je Uprava Ine odobrila sredinom ožujka ove godine, a proizvodnja bi trebala početi u ožujku 2021., ovo je drugi najavljeni projekt u sisačkoj rafineriji.
Kako se ističe u elaboratu kojeg je za INA-u izradio Dvocut Ecro, zemljište na kojem se planira gradnja Fotonaponske elektrana Sisak obuhvaća površinu od 33.000 m2 i uglavnom je slobodno od građevina ili će postojeće građevine biti uklonjene s zemljišta planiranog za izgradnju elektrane.
Fotonaponska elektrana s obzirom na mjesto gradnje bit će uglavnom neintegrirana Fotonaponska elektrana, a prema dodatnom zahtjevu Investitora može se graditi i na krovovima poslovnih građevina Rafinerije nafte Sisak. Proizvodna postrojenja Fotonaponske elektrane Sisak će proizvedenu električnu energiju primarno isporučivati u distribucijsku elektroenergetsku mrežu HEP-u, a dio proizvedene električne energije koristiti će se za vlastitu potrošnju proizvodnog postrojenja. Fotonaponska elektrana Sisak se s obzirom na planiranu instaliranu snagu može smjestiti u grupu fotonaponskih elektrana od 500 kW do uključivo 10 MW.
Vrijednost investicije kao i njen rok izgradnje još nije poznat.

Što donosi Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš možete pogledati ovdje

najčitanije