U ponedjeljak akcija larvicidnog suzbijanja komaraca

mradenovic

U ponedjeljak, 4. svibnja od 8 sati ujutro na području grada Siska i okolnih naselja provest će se akcija larvicidnog suzbijanja komaraca. Učinkovito suzbijanje komaraca uključuje osmišljenu uporabu svih postupaka i mjera koje na bilo koji način smanjuju uvjete potrebne za razvoj i preživljavanje komaraca, a posebno mjere suzbijanja svih razvojnih stadija.

Larvicidnim tretmanom komaraca suzbijaju se ličinke komaraca (larve) u vodama stajaćicama, koje su tipična mjesta za njihov daljnji razvoj do odraslog oblika (adulta), te se na taj način spriječava pojava nove generacije odraslih jedinki i sama brojnost insekata.

najčitanije