U četvrtak sjednica Gradskog vijeća

mradenovic

261020211635230715.jpeg

Nakon ljetne stanke, u četvrtak 12.rujna održava se 13.sjednica Gradskog vijeća Grada Siska. Dnevni red, između ostalog, u predloženih sedam točaka našao Prijedlog odlke o pretvaranju potraživanja Grada Siska s osnove plaćenih anuiteta po dugoročnim kreditima u kapitalne rezerve odnosno udjel u kapitalu trgovačkog društva Auto promet; Prijedlog odluke o izradi III.izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Siska; Prijedlog odluke o izradi III.izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Siska; Prijedlog odluke o dopunama Odluke o komunalnog naknadi; Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća za 2018.godinu o provođenju Akcijskog plana Grada Siska za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2018.-2020.godine. Neke su ovo od točaka dnevnog reda kojeg u cijelosti možete pronaći na službenom webu Grada Siska.
Svemu će, naravno, prethoditi aktualni sat, kojeg od 13 sati možete pratiti uživo na frekvencijama Radio Siska.

najčitanije