U Auto prometu na dvije lokacije vježbe evakuacije i spašavanja

imp

Auto promet Sisak u suradnji s Javnom vatrogasnom postrojbom grada Siska provest će u srijedu, 16.svibnja, vježbe evakuacije i spašavanja na dvije lokacije:
– vježba u objektima sjedišta Auto prometa na adresi Zagrebačka 19, Sisak, s početkom u 10:30 h
– vježba u objektu Autobusnog kolodvora, na adresi Frankopanska 5, Sisak, s početkom u 11:20 h

Vježbe će biti provedene sukladno Planu evakuacije i spašavanja Auto prometa Sisak s ciljem praktične provjere Plana evakuacije i spašavanja te s težištem na praćenju osposobljenosti djelatnika za postupanje u slučaju izvanrednih situacija i valjanosti predviđenih pravaca evakuacije te brzine intervencije žurnih službi.

najčitanije