Tuškanovoj kući nova namjena

imp

Tuškanova Kuća

Ministarstvo graditeljstva predalo je Sisačko – moslavačkoj županiji na uporabu tzv. Tuškanovu kuću – zgradu ukupne površine gotovo 2000 kvadrata na Trgu bana Jelačića 6 na kojoj su u međuvremenu provedene mjere hitne sanacije.

„Zgrada je to u kojoj su i prije bili smješteni Zavod za prostorno planiranje Sisačko – moslavačke županije i drugi korisnici. Obnova zgrade je vrijedna oko 4 milijuna eura i bit će financirana iz Fonda solidarnosti EU. Nakon što se obnovi Županija će sukladno njenim potrebama i potrebama njenih institucija nastaviti koristiti te prostore.“, rekao je ministar Branko Bačić prilikom potpisivanja ugovora.

 

Potpisivanjem primopredajnog ugovora, Županija je preuzela obvezu obnove s ciljem proširenja obrazovnih ustanova kojima je osnivač.

„Sisačko – moslavačka županija može koristiti zgradu u okviru svoje nadležnosti. Jedna od nadležnosti je i obrazovanje tako da ćemo tu zgradu nakon obnove, nakon uređenja i opremanja koristiti u obrazovne svrhe. Detalje ćemo dogovoriti s ravnateljicama i ravnateljima srednjih škola.“, rekao je župan Ivan Celjak, pojašnjavajući buduću namjenu Tuškanove kuće.

najčitanije