Traže se radnici na otklanjanju posljedica potresa

imp

Jedinice lokalne samouprave objavile su potrebu za ljudima s kojima će sklopiti ugovor na određeno vrijeme, a koji će raditi na otklanjanju posljedica katastrofe uzrokovane potresom.

 

Općina Hrvatska Dubica zapošljava osam ljudi. Program javnog rada u punom radnom vremenu, obavljat će se u naseljima Hrvatska Dubica, Cerovljani, Živaja, Baćin i Slabinja, a obuhvatit će raščišćavanje ruševina i oštećenja na zgradama, odvoz otpadnog materijala na za to određeno mjesto, pomoć u obavljanju radova na popravcima i oštećenjima te pomoć ranjivim skupinama stanovništva (djeca, osobe s invaliditetom, bolesni, stari i nemoćni).
Natječaj je otvoren do 12.travnja, a sve informacije o natječaju pronaći ćete ovdje.

 

 

Grad Sisak objavio je potrebu za 30 ljudi za zasnivanje radnog odnosa na javnim radovima. Ugovor se potpisuje na 6 mjeseci, rad je na puno radno vrijeme, a posao obuhvaća rad na utovaru građevinskog otpada koji se urušio na prometne površine, poslove vezane uz održavanje kontejnerskih naselja i naselja montažnih kuća, rad u skladištima Crvenog križa i rad na sortiranju donirane robe, sanaciju grobnih spomenika oštećenih uslijed posljedica potresa te dodatne, pomoćne poslove vezane uz utovar i istovar građevinskog materijala te dodatnih poslova vezanih uz osobe smještene u kontejnerska naselja i naselja montažnih kuća (dostava rublja za pranje Gradskom društvu Crvenog križa Sisak, dostava hrane i ostalih potrepština).

Natječaj je otvoren do 12.travnja, a sve informacije o natječaju pronaći ćete ovdje.

 

 

Općina Sunja zapošljava 10 ljudi. Program javnog rada u punom radnom vremenu, obavljat će na području Sunje, a obuhvatit će čišćenje javnih prostora od građevinskog otpada, nasipavanje nerazvrstanih cesta od ostatka građevinskog materijala i rad u skladištima i društvenim domovima.

Natječaj je otvoren do 12.travnja, a sve informacije o natječaju pronaći ćete ovdje.

 

 

Općina Majur zapošljava 8 ljudi. Program javnog rada u punom radnom vremenu, obavljat će u naseljima Majur, Stubalj, Graboštani, Gornji Hrastovac, Veliko Krčevo, Malo Krčevo, Svinica, Kostrići, Mračaj, Srednja Meminska i Gornja Meminska. Posao obuhvaća obilazak terena, pregled stanja te popisivanje potreba stradalima u potresu, raščišćavanje ruševina i oštećenja n objektima, odvoz otpadnog materijala na za to određeno mjesto, pomoć u obavljanju radova na popravcima, pomoć ranjivim skupinama stanovništva (djeca, osobe s invaliditetom, bolesni, stari i nemoćni), pomoć u organizaciji osiguravanja hrane i vode za piće, te drugih potrepština, prihvat i distribucija pomoći te prikupljanje podataka i pomoć u vođenju evidencija stradalima u potresu.

Natječaj je otvoren do 8.travnja, a sve informacije o natječaju pronaći ćete ovdje.

 

 

Općina Topusko zapošljava 18 ljudi. Posao obuhvaća uklanjanje otpada i građevinskog materijala, daljnju sanaciju objekata opće uporabe, društvenih domova, grobalja, daljnju sanaciju privatnih, stambenih i gospodarskih objekata, uređenje prostora oko spomenika, zaštićenih objekata kulture i vjerskih objekata, prikupljanje informacija o potrebama na terenu, pomoć kod prikupljanja dokumentacije potrebne za rješavanje pitanja obnove oštećenih objekata i ostvarivanje ostalih prava proisteklih iz potresom izazvane katastrofe, sanaciju nerazvrstanih cesta, uklanjanje drveća, iskop kanala na potresom pogođenom području, brigu o ugroženim skupinama stanovništva, pomoć u slučajevima otežanih gospodarskih, socijalni ili zdravstvenih uvjeta koji ugrožavaju život stanovništva na potresom pogođenom području.

Natječaj je otvoren do 7.travnja, a sve informacije o natječaju pronaći ćete ovdje.

najčitanije