Tehnički pregled nove Strukovne škole čeka potrebnu dokumentaciju

mradenovic

U gradskoj vijećnici danas je održan sastanak gradonačelnice te predstavnika Strukovne škole i investitora koji grade školu na obilaznici, kako bi se održao javni pregled pristigle dokumentacije za uporabnu dozvolu nove Strukovne škole. Na pregledu su predstavnici investitora trebali priložiti u spis sve dokumente koji nedostaju radi kompletiranja urednog zahtjeva. Međutim, predstavnik investitora, ravnatelj Strukovne škole, projektant i predstavnici izvođača potrebnu dokumentaciju nisu donijeli na današnji sastanak.   Na javnoj predaji dokumentacije za Strukovnu školu predstavnik investitora Županije sisačko-moslavačke Darjan Vlahov rekao je kako to nisu učinili jer „nisu znali da moraju“.

„Nije uobičajeno da imamo ovakve sastanke, ali nije uobičajeno i da netko tko 14 godina gradi školu i usudi se javno slagati da tehnički pregled nije nastupio zašto što Grad Sisak nešto stopira. Ušla sam duboko u problematiku i provjerila ono što kolege iz Odjela za graditeljstvo već dobro znaju. Temeljem Zakona o gradnji potrebno je zahtjevu za tehnički pregled predati 22 dokumenta. 20.kolovoza ove godine Sisačko-moslavačka županija je kao investitor predala zahtjev sa 3 dokumenta. To su bili fotokopija građevinske, podaci o sudionicima o gradnji i završno izvješće nadzornog inženjera. Ostale dokumente nisu predali. Onda je uslijedila izjava župana Žinića koji je bezočno lagao javnost da djeca nisu u školi zato što Sisak nešto stopira. Nakon toga smo u SMŽ još jednom poslali zaključak u kojemu su pobrojani još jednom svi dokumenti koje trebaju predati. Sisačko-moslavačka županija je 6. listopada dostavila novih 11 dokumenata, doduše, neki od njih su bili manjkavi, ali to je uobičajena procedura, to je nešto što se rješava u hodu. Dakle, danas 19.listopada nedostaje još 8 dokumenata“, pojasnila je gradonačelnica Kristina Ikić Baniček.

Zahtjevu nedostaju ugovor i  izvod iz sudskog registra , rješenje o imenovanju, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, upis u komoru, popis dokaza o svojstvima ugrađenih materijala, građevinski dnevnici, zapisnik o primopredaji radova te pisana izjava izvođača o geodetskim radovima.

Uporabnu dozvolu moraju izdati inspekcijske službe Republike Hrvatske nakon tehničkog pregleda, no na prvom sazvanom tehničkom pregledu 20. kolovoza,  Županija je predala samo 3 od 22 potrebna dokumenta. Tada su inspektori za sigurnost gradnje ustvrdili da nema uvjeta za tehnički pregled i rekli da će se ponovo odazvati na tehnički pregled kada investitor preda svu dokumentaciju.

„Ukoliko predstavnik investitora ima danas te preostale dokumente kod sebe, preuzet ćemo ih, priložiti spisu i u roku sedam dana će se održati tehnički pregled. Ukoliko nema, molim investitora da što prije dopuni zahtjev kako bismo Strukovnu školu predali ravnatelju i djeci koja su već i predugo čekala da se presele iz neodgovarajućih uvjeta u prekrasnu novu zgradu“, izjavila je gradonačelnica Ikić Baniček te dodala: „Vjerovala sam da ćete svemu ovom pristupiti ozbiljno, a ne politikantski i zato vas molim da čim prije dopunite dokumentaciju kako bismo čim prije sazvali tehnički pregled i kako bi djeca bila čim prije u školi. Molim vas da to učinite što prije. Idemo napravit posao i useliti djecu nakon 14 godina u školu“, rekla je Ikić Baniček.

Osim uporabne dozvole Županija nije svo vrijeme gradnje regulirala imovinsko-pravne odnose te nije na sebe upisala parcelu na kojoj se škola gradila . „Trebalo je proći 14 godina da Sisačko-moslavačka županija primijeti da nema dokument o pravu građenja na navedenoj parceli što sada mi rješavamo. Zemljište na kojoj je izgrađena škola je na procjeni kod ovlaštenog sudskog vještaka i kad se napravi procjena vrijednosti prava građenja raspisat ćemo natječaj. Škola će se javiti na natječaj i riješit ćemo sve u skladu sa zakonima i propisima RH. Na Gradskom vijeću ću predložiti da se Strukovna škola oslobodi plaćanja naknade za pravo građenja s obzirom da nam je svima cilj da djeca što prije krenu u Strukovnu školu“, zaključila je gradonačelnica Ikić Baniček.

najčitanije