Tehnička škola Sisak jedina u Hrvatskoj upisuje Tehničara za robotiku

imp

Robot 2

Ono što se nekada činilo tako daleko sada je tu. Tehnička škola Sisak može se pohvaliti da je prva i jedina škola u Hrvatskoj koja će iduće školske godine upisati 22 učenika u novi obrazovni program Tehničar za robotiku.

tehnička škola robot

„Mi smo stavili u program ono što je danas popularno, znači sadržaje iz umjetne inteligencije, iz humanoidnih robota, industrijskih robota. Učenici će naučiti konstrukciju robota, programiranje robota, itd. Interes bi trebao biti veliki jer gledajući Cool school, zimsku školu robotike interes za robotiku je bio enormno veliki.“, rekao nam je ravnatelj Malović, dodajući da će po prvi puta jedno od strukovnih zanimanja biti kompletno pokriveno nastavnim materijalima.
„Znači radimo udžbenike za sve strukovne predmete, što mislim da je izvrsno kako za učenike tako i za nastavnike koji će raditi s tim učenicima.“, naglasio je ravnatelj.
Vjerujemo da će kao i kada je riječ o programu Tehničar za razvoj video igara interes biti velik, i da će se sva mjesta popuniti već u ljetnom roku.

Prema planu Ministarstva, u ljetnom roku prijava obrazovnih programa, provodit će se od 28. lipnja do 7. srpnja. S time da će prijava programa koji traže prijemni završiti 2. srpnja. Konačne ljestvice poretka u ljetnom roku bit će objavljene 10. srpnja, a od tog dana pa do 13. srpnja u škole se dostavlja upisnica i, ako to program traži, liječničke potvrde. Sredinom srpnja bit će objavljen okvirni broj upisnih mjesta za jesenski rok.

 

Tehnička škola Sisak_1

 

Kako bi vam približili novo zanimanje u nastavku donosimo njegov opis, popis značajnih modula/predmeta i ciljeve

 

 

OPIS ZANIMANJA:

 

Tehničari za robotiku Tehničarke za robotiku bave se robotskim manipulatorima i mobilnom robotikom. Ispituju, ugrađuju i umjeravaju robotsku opremu. Surađuju s inženjerima pri razvoju robotskih uređaja i aplikacija kombinirajući pritom primjenu znanja i vještina iz strojarstva, elektrotehnike i računarstva. Tehničari za robotiku instaliraju, testiraju, nadziru, održavaju, umjeravaju i popravljaju upravljačku, senzoričku, pogonsku, elektromehaničku i komunikacijsku opremu. Popravljaju robote ili perifernu opremu i održavaju robotske sustave. Oni programiraju programibilne logičke kontrolere (PLC) i upravljaju alatima, robotima i automatiziranim strojevima i transporterima. Obavljaju preventivno ili korektivno održavanje robotskih sustava, sastavljaju komponente te pravilno i sigurno koriste potrebne alate. Tehničari za robotiku sudjeluju u ocjenjivanju učinkovitosti i pouzdanosti robotskih sustava, testiraju performanse, dokumentiraju postupke i rezultate te sudjeluju u razvijanju različitih primjena robota (robotskih aplikacija).

 

 

ZNAČAJNI MODULI/PREDMETI:

 

 • INDUSTRIJSKA ROBOTIKA – Cilj modula je omogućiti stjecanje osnovnih znanja o industrijskim robotima kako bi učenici u potpunosti razumjeli funkcionalnost svakog od dijelova               robotskog sustava i njihove međusobne odnose, te bili pripremljeni za rješavanje različitih problema pri radu s industrijskim robotskim sustavima.
 • MOBILNA ROBOTIKA – Cilj modula je upoznavanje učenika s zadaćama, svojstvima i osnovnim metodama za upravljanje mobilnim robotima te stjecanje osnovnih znanja iz programiranja mobilnih robotskih sustava. Počevši od konkretnih primjera primjene mobilnih robota u kućanstvu, uslužnom sektoru i industriji, učenici će upoznati najčešće korištene kinematičke konfiguracije, senzore, metode lokalizacije, te metode planiranja i slijeđenja putanje.
  Također učenici će naučiti koristiti računalne programe pri simulaciji rada robota te provjeriti funkcionalnost robota i rezultate simulacije kao i osnovne funkcionalnosti potrebne za autonomno gibanje mobilnih robota, kao što su lokalizacija, planiranje i slijeđenje putanje.
 • SENZORI U ROBOTICI – Cilj modula je učenicima omogućiti stjecanje znanja o senzorima koji se koriste u robotici, opisati princip rada senzora te njihove karakteristike, kao i primjere primjene senzora u stvarnim sustavima. Modul obrađuje različite vrste senzora, od senzora blizine te senzora za mjerenje procesnih veličina, do naprednih senzora za primjene u autonomnim sustavima. Modul uključuje laboratorijske vježbe kroz koje će učenici proširiti svoje razumijevanje principa rada senzora i njihova uključivanja u robotski sustav.
 • MIKROUPRAVLJAČI – Cilj modula je osposobiti učenike za pripremu i analizu jednostavnih zadataka iz različitih područja, oblikovanje problema u pseudo jeziku, i rješavanje zadataka programski pomoću računala, odnosno samostalno pisanje programa u odabranom programskom jeziku te osposobiti učenika za upotrebu 8-bitnih mikroupravljača u elektroničkim sklopovima korištenjem svih mogućnosti mikroupravljača. Programiranje mikroupravljača u nižim i višim programskim jezicima uz upotrebu perifernih jedinica i sustava prekida.
 • PLC – Osposobiti učenika za upotrebu standardizirani (normiranih) PLC-a s različitim vrstama ulaza i izlaza. Programiranje PLC-a u raznim programima koji se najčešće koriste.
 • POGONSKI SUSTAVI – Cilj modula je upoznati učenike s najčešćim vrstama pogona u robotici s posebnim naglaskom na vrste elektromotora, koji su ujedno i najzastupljeniji pogonski sustavi u robotici. Učenici će se upoznati sa osnovnim dijelovima i građom elektromotora, njihovim prednostima i nedostacima, kao i statičkim i dinamičkim karakteristikama istih. Učenici će usvojiti principe dobre prakse prilikom odabira pogona, odgovarajućih upravljačkih uređaja i principe zaštite pogonskih jedinica u robotskim sustavima.
 • UMJETNA INTELIGENCIJA – Cilj modula jest upoznati učenike s osnovnim pojmovima i pristupima u području računalnog vida koji ima važnu primjenu u robotici. Nakon uvodnog preglednog dijela, učenici će analizirati i testirati temeljne algoritme računalnog vida koji se koriste u industriji. Kroz praktičnu nastavu učenici će uvidjeti kompleksnost te izazove u realnim aplikacijama računalnog vida, te razumjeti potrebu za uvođenjem suvremenih softverskih rješenja koja su temeljena na umjetnoj inteligenciji. Nastavno na modul „Umjetna inteligencija“, u sklopu ovog modula učenici će dodatno proširiti znanje primjene umjetne inteligencije u području računalnog vida.
 • AUTOMATIZIRANI SUSTAVI – Cilj modula je stjecanje osnovnih znanja o osnovnim karakteristikama automatiziranih sustava. Polaznici će također steći osnovna znanja o upotrebi SCADA sustava. Uz navedena znanja, polaznici će steći i praktična znanja o analizi načina nadzoru, kontroli i prikupljanju podataka.
 • IoT – Cilj modula je upoznati učenike s znanjima iz područja Interneta stvari (IoT). Učenici trebaju naučiti: jednostavne koncepte internet stvari poput mreža, mikrokontrolera, senzora za prikupljanje podataka , te analizirati upotrebu u različitim situacijama. Nakon što prođu osnovne koncepte internet stvari, učenici će izraditi svoj IoT uređaj koristeći različite elektroničke komponente i pripadne software.

 

 

 

CILJEVI STRUKOVNOG KURIKULUMA:

 

1. koristeći pravila elektrotehnike i elektronike testirati, primjenjivati i izrađivati različite elektroničke sheme, komponente i sustave

2. izraditi i obrađivati digitalne sadržaje i dokumente uz pomoć alata za obradu teksta, tablica i prezentacija kao i alata za obradu zvuka i videa

3. izraditi i upravljati sustavom za Internet stvari

4. razraditi koncept vlastite tvrtke i pokrenuti potrebne procese za njezino stvaranje i upravljanje

5. obraditi i prilagoditi konstrukcijske i mehaničke elemente robotskog sustava koristeći standardnu mjernu opremu te jednostavne ručne i električne alate.

6. sastaviti, rastaviti i testirati rad osnovnih robotskih konstrukcija.

7. programirati industrijski robot za jednostavan zadatak manipulacije predmetima rada ili za izvršavanje jednostavne tehnološke operacije.

8. pustiti u rad industrijski robotski sustav koristeći se postojećom tehničkom dokumentacijom.

9. održavati robotski sustav prema dokumentaciji te detektirati i otkloniti jednostavne kvarove industrijskog robotskog sustava.

10. povezati elemente sigurnosnih podsustava za industrijske robotske sustave i mobilne robote te izvršiti provjeru rada sigurnosnog podsustava robota.

11. prilagoditi industrijski robotski sustav za druge parametre radnog zadatka koji uključuju drugačiju, ali sličnu: opremu, alate, robote, objekte s kojima robot radi i
ostalu potrebnu perifernu opremu.

12. objasniti kinematičke konfiguracije mobilnih robota, te osnovne principe njihove lokalizacije, planiranja i slijeđenja putanje.

13. programski komunicirati sa senzorima i aktuatorima mobilnog robota, te napisati jednostavne programe za zadatke kao što su istraživanje prostora i gibanje od točke
do točke.

14. konfigurirati jednostavnije mreže računala, senzora i aktuatora uobičajene u robotskim sustavima.

15. konfigurirati mobilni robot za industrijske primjene, kao što je mobilna manipulacija ili prijenos tereta u industrijskom okruženju

najčitanije